Webinar
11 Feb.

Webinar om TP-dokumentation

Thursday, 08:30 a.m.  CEST
Event language: Danish

Deloitte afholder i samarbejde med Skattestyrelsen et webinar omkring transfer pricing med henblik på at give dig indsigt i de forventede krav til transfer pricing-dokumentation, når denne fremover skal indsendes, samt fokusområder og tilgange hos Skattestyrelsen ved udvælgelse til skatterevision, hvor Skattestyrelsens analysekontor giver indsigt i nye processer.

Tilmeld dig her

Alle danske selskaber skal som udgangspunkt udarbejde transfer pricing-dokumentation i henhold til den danske bekendtgørelse om transfer pricing-dokumentation, og 2021-dokumentationen skal indsendes til Skattestyrelsen i forbindelse med oplysningsskemaet (selvangivelsen).

På webinaret har vi inviteret underdirektør Sune Lauritzen for Store Selskaber fra Skattestyrelsen til en præsentation af sine perspektiver
på indholdet i en transfer pricing-dokumentation, herunder ikke
mindst de armslængdeanalyser, der bør være indeholdt for de enkelte kontrollerede transaktioner. Sune har mange års erfaring fra skatterevisioner og har været involveret i de største og mest
komplekse skatterevisioner i Danmark. 

Kontorchef Thomas Holm for International Selskabsskat og Analyse fra Skattestyrelsen vil fortælle om det seneste tiltag fra Skattestyrelsen med etablering af kontoret, og hvordan kontoret vil anvende data, som skatteyderne indleverer i form af oplysningsskemaet, land-for-land-rapportering, DAC6-rapportering, indsendte transfer pricing-dokumentationer mv. Thomas vil derudover give et indblik i, hvordan Skattestyrelsen forventer at bruge de nye oplysninger til risikovurdering til brug for udvælgelse af selskaber. 

Deloittes transfer pricing-eksperter vil afslutningsvis give perspektiver og gode råd om processen og indholdet for en transfer pricing-dokumentation – ikke mindst set i lyset af de yderligere informationer, Skattestyrelsen modtager som følge af CbC, DAC6 mv.

Webinaret vil vare omkring 2 timer. Præsentation vil blive udsendt efterfølgende til deltagere, ligesom der under webinaret vil være mulighed for at stille spørgsmål. 

  • Introduktion v/Asger Kelstrup (Partner, Deloitte)
  • Transfer pricing-dokumentation anno 2021 v/Sune Lauritzen (Underdirektør, Skattestyrelsen)
  • Data og analyse til brug for skatterevision v/Thomas Holm (Kontorchef, Skattestyrelsen)
  • Paneldebat om fremtidens skatterevisioner v/Sune Lauritzen, Thomas Holm og Kasper Toftemark
  • Perspektiver fra en rådgiver v/Asger Kelstrup og Kasper Toftemark (Partner, Deloitte)
  • Svar på spørgsmål fra deltagere
  • Afrunding v/Asger Kelstrup (Partner, Deloitte)

Where:

Deloitte  

 

When:

11. februar 2021

Thursday, 11 Feb 2021 08:30 a.m. CEST
Share Share event on social
Tilmeld dig her