Webinar
9 Mar.

Momskursus

Momspligt – moms for debitorbogholderiet

Tuesday, 02:00 p.m.  CET | 2 hr
Event language: Danish

Kurset har fokus på momspligt og giver deltagerne et indblik i de udfordringer, som virksomheder stilles over for ved den daglige håndtering af moms i forbindelse med virksomhedens salg af varer og ydelser.

 

 

Tilmeld dig her

 

Deloittes virtuelle momskurser indeholder tre moduler, der kan købes enkeltvis eller som en samlet pakke. Prisen er 995 kr. ekskl. moms pr. deltager*.

 

Om kurset

Undervisningen foregår virtuelt og kommer omkring de situationer, hvor der erfaringsmæssigt kan være tvivl om den momsmæssige behandling.

  • Momspligtens omfang: Hvornår skal der pålægges moms, og hvornår er salget momsfrit?
  • Salgsmoms: Hvad skal der beregnes moms af, og hvordan håndteres f.eks. rabatter, tab på debitorer og kantinemoms?
  • Salg til udlandet: Hvornår kan man undlade at lægge moms på salg af varer og ydelser til udlandet?
  • Fakturakrav og regnskabsbestemmelser: Fakturagrundlag og fakturaindhold, herunder ved salg til udlandet.

 

De andre kurser er:

  • Momsfradrag - moms for kreditorbogholderiet
  • Moms ved handel med udlandet

Du kan læse mere om de enkelte kurser i folderen, som kan downloades her.

Pris

995,- ekskl. moms pr. deltager*

*Hvis samme virksomhed køber deltagelse på to kurser (to deltagere på dette kursus eller deltagelse på to forskellige kurser), er prisen 895 kr. ekskl. moms pr. deltager. Hvis samme virksomhed køber deltagelse på tre eller flere kurser (tre eller flere deltagere på et kursus eller samlet på de tre kurser), er prisen 750 kr. ekskl. moms pr. deltager.

Tilmelding inden 5. marts 2021.

Ved afmelding efter 5. marts betales 50% af kursusprisen.

Recommended for you

Tuesday, 9 Mar 2021 02:00 p.m. CET
Share Share event on social
Tilmeld dig her