Webinar
16 Mar.

Momskursus

Moms ved handel med udlandet

Tuesday, 02:00 p.m.  CET | 2 hr
Event language: Danish

Kurset har fokus på handel med udlandet og giver deltagerne et indblik i de udfordringer, som virksomheder stilles over for ved den daglige håndtering af moms i forbindelse med virksomhedens handel med udlandet.

 

 

Tilmeld dig her

 

Deloittes virtuelle momskurser indeholder tre moduler, der kan købes enkeltvis eller som en samlet pakke. Prisen er 995 kr. ekskl. moms pr. deltager*.

 

Om kurset

Undervisningen foregår virtuelt og kommer omkring de situationer, hvor der erfaringsmæssigt kan være tvivl om den momsmæssige behandling ved handel med udlandet.

  • Salg til udlandet: Hvad er betingelserne for at kunne foretage et momsfritaget salg?
  • Køb fra udlandet: Hvilke pligter har man som køber?
  • Særlige situationer: Hvordan håndteres f.eks. trekantshandel og kædehandel, og hvilke konsekvenser har Brexit?
     

 

De andre kurser er:

  • Momspligt – moms for debitorbogholderiet
  • Momsfradrag – moms for kreditorbogholderiet

Du kan læse mere om de enkelte kurser i folderen, som kan downloades her.

Pris

995,- ekskl. moms pr. deltager*

*Hvis samme virksomhed køber deltagelse på to kurser (to deltagere på dette kursus eller deltagelse på to forskellige kurser), er prisen 895 kr. ekskl. moms pr. deltager. Hvis samme virksomhed køber deltagelse på tre eller flere kurser (tre eller flere deltagere på et kursus eller samlet på de tre kurser), er prisen 750 kr. ekskl. moms pr. deltager.

Tilmelding inden 12. marts 2021.

Ved afmelding efter 12. marts betales 50% af kursusprisen.

Recommended for you

Tuesday, 16 Mar 2021 02:00 p.m. CET
Share Share event on social
Tilmeld dig her