Webinar
11 Mar.

Momskursus

Momsfradrag – moms for kreditorbogholderiet

Thursday, 02:00 p.m.  CET | 2 hr
Event language: Danish

Kurset har fokus på opgørelsen af momsfradragsret og giver deltagerne et indblik i de udfordringer, som virksomheder stilles over for ved den daglige håndtering af moms i forbindelse med virksomhedens køb af varer og ydelser.

 

 

Tilmeld dig her

 

Deloittes virtuelle momskurser indeholder tre moduler, der kan købes enkeltvis eller som en samlet pakke. Prisen er 995 kr. ekskl. moms pr. deltager*.

 

Om kurset

Undervisningen foregår virtuelt og kommer omkring de situationer, hvor der erfaringsmæssigt kan være tvivl om den momsmæssige behandling.

  • Købsmoms / momsfradragsret / reguleringsforpligtelse: Hvornår er der fuld, begrænset eller ingen fradragsret for moms? Specifikke omkostningstyper gennemgås, eksempelvis reklameudgifter, personalegoder og rejseomkostninger.
  • Køb fra udlandet: Hvordan håndteres moms på køb af varer og ydelser fra udlandet?
  • Fakturakrav og regnskabsbestemmelser: Herunder krav til fakturagrundlag og fakturaindhold
  • Energiafgifter: Kort om hovedreglerne for godtgørelse af energiafgifter

 

Kurset indgår i en virtuel kursusrække på tre. De to andre kurser er:

  • Momspligt - moms for debitorbogholderiet
  • Moms ved handel med udlandet

Du kan læse mere om kursusrækken i kursusfolderen, som kan downloades her.

Pris

995,- ekskl. moms pr. deltager*

*Hvis samme virksomhed køber deltagelse på to kurser (to deltagere på dette kursus eller deltagelse på to forskellige kurser), er prisen 895 kr. ekskl. moms pr. deltager. Hvis samme virksomhed køber deltagelse på tre eller flere kurser (tre eller flere deltagere på et kursus eller samlet på de tre kurser), er prisen 750 kr. ekskl. moms pr. deltager.

Tilmelding inden 8. marts 2021.

Ved afmelding efter 8. marts betales 50% af kursusprisen.

Recommended for you

Thursday, 11 Mar 2021 02:00 p.m. CET
Share Share event on social
Tilmeld dig her