Webinar
5 Feb.

Nytårskur – Svig og interne kontroller i den offentlige sektor

Deltag i vores virtuelle event

Friday, 09:00 a.m.  CET
Event language: Danish

Vi byder det nye år velkommen med en skarp situationsanalyse og perspektiver på, hvordan svig og interne kontroller kan tackles i offentlige organisationer.
Vi giver tillige eksperters bud på en operationel tilgang til transformation af interne kontroller. Du kan glæde dig til spændende indlæg og diskussioner med repræsentanter for Forsvarsministeriet, Rigsrevisionen og Deloittes eksperter.

 

Tilmeld dig her

Et nyt år starter og interne kontroller har aldrig stået højere på agendaen hos offentlige ledere. Deloitte har en mission om at bidrage til transformationen af interne kontroller i det offentlige – et paradigmeskift som er i gang. Både generelt set men særligt i forhold til, at den enkelte organisations intern kontrolrejse bliver så operationel og værdiskabende som mulig. 

Med nytårskuren ønsker vi at give en situationsanalyse – ”State of the Union” - af udfordringer med svig og interne kontroller på tværs af den offentlige sektor. Vi giver indsigt i praktiske udfordringer fra kontroltransformationen i en offentlig organisation og vores eksperter giver gode råd på, hvordan en intern kontrolrejse kan tilrettelægges.

Agenda

• Velkommen

• Præsentation og interview af Anders Tuxen, Forsvaret, og Lone Strøm, Rigsrevisor:
Forsvarets transformation af interne kontroller.

Rigsrevisionens situationsanalyse – ”State of the Union” – baseret på observationer i Rigsrevisionens undersøgelse af svig og interne kontroller i det offentlige.

• Fremtidens interne kontroller og lancering af operationel 'Drejebog for interne kontroller i det offentlige ':
Interne kontrol-trends for 2021 – bl.a. tilsyn og -governancemodeller, digitalisering, kontrolkultur og den lærende organisation.

Fra "one size does not fit all" til "operationel implementering i egen organisation" - operationel drejebog for interne kontroller i det offentlige.

• Farvel og tak.

 

Hvornår:

5. februar 2021

Kl. 09.00-10.00

 

 

Oplægsholdere

Anders Tuxen, Kontorchef, Forsvarsministeriet

Anders Tuxen er kontorchef for et analyse- og styringskontor i Forsvarsministeriets departement samt sekretariatschef i et program, der skal styrke det økonomiske kontrolmiljø på tværs af hele ministerområdet inden for indkøbs- og betalingsprocesser. I programmet medvirker han til de grundlæggende designvalg i forhold til det fremadrettede kontrolmiljø og den samlede styring af programmet. Anders har mere end 10 års erfaring indenfor staten og har bl.a. tidligere været kontorchef på indkøbsområdet i Økonomistyrelsen.

Lone Strøm, Rigsrevisor, Rigsrevisionen

Lone Strøm er rigsrevisor og har været Rigsrevisionens øverste chef i 8 år. Hun er uddannet statsautoriseret revisor og har i de sidste 20 år arbejdet i staten. Rigsrevisionen er en uafhængig institution under Folketinget, og har i de senere år afgivet en række rapporter, som sætter fokus på svage forretningsgange og interne kontroller i statens institutioner.

Morten Egelund, Partner, Deloitte

Morten Egelund er partner i Risk Advisory og leder af vores Nordiske Public forretning. Han har en baggrund som statsautoriseret revisor og har specialiseret sig indenfor områder som interne kontroller, compliance, risk management og intern revision. Morten rådgiver en række statslige organisationer, men trækker også på erfaring med rådgivning af store internationale virksomheder. Gennem de seneste år har kontrolagendaen i den statslige sektor været et centralt område i Mortens rådgivning.

Kristina Wiese Tranberg, Director, Deloitte

Kristina hjælper organisationer med at transformere de måder, hvorpå interne kontroller udføres i dag. Hun har særligt fokus på, hvordan det fulde udbytte af kontroller opnås ved en pragmatisk tilgang til kontroller og især, hvordan ledelsen effektivt kombinerer menneskelige egenskaber, teknologi og data, hvor kontrolkulturen binder det hele sammen. Kristina har næsten 20 års erfaring med interne kontroller både med fokus på private og offentlige organisationer. Kristina har bred erfaring med implementering af interne kontroller, og er ekspert i praktisk anvendelse af den internationale COSO begrebsramme for kontroller.

Tinnamaria Marlou Larsson-Bertelsen, Partner, Deloitte

Tinnamaria er uddannet revisor og har mere end 15 års erfaring med offentligt regnskabsvæsen, kontrolmiljø, økonomistyring og tilsyn. Hun har indgående erfaring med transformation af økonomifunktioner gennem bl.a. implementering af administrative fællesskaber, driftsstøtte, økonomistyring, (re)strukturering af økonomifunktioner, forretningsimplementering og projektledelse. Tinnamaria har et særligt fokus på sammenhængskraften mellem systemer, processer, organisering, governance og kompetencer og en solid operationel økonomibaggrund, samt dyb indsigt i og erfaring med flowet mellem budget, regnskab og forretningen.

Daniel Jørgensen, Partner, Deloitte

Daniel Jørgensen er Partner i Deloitte, og er ansvarlig Risk Advisory’s ydelser indenfor Digital Risk Management, AI Controls and Algorithms. Daniel arbejder primært med rådgivning og implementering af teknologier til at øge digitaliseringen af risiko, kontrol og compliance området. Daniel har mange års erfaring med at hjælpe kunder med alt fra at definere den overordnede strategi til den faktiske implementering. På det seneste har Daniel arbejdet med en række offentlige kunder, eksempelvis i forbindelse med større revisionsundersøgelser, hvor teknologi har spillet en afgørende rolle samt rådgivning og implementering af digitale løsninger til bedre og mere effektivt at styre risici og kontroller.

Friday, 5 Feb 2021 09:00 a.m. CET
Share Share event on social
Tilmeld dig her