Events

Ny regulering i den finansielle sektor

Vi har endnu en gang fornøjelsen af, at invitere dig til Deloittes morgenmøde, hvor vi kommer omkring udvalgt ny regulering i den finansielle sektor. Formålet er at belyse, hvordan ny regulering kan påvirke din virksomhed og sektoren som helhed.

Hvornår: 

28.01.2020 - kl. 08.30-10.00

Hvor:

Deloittehuset. Weidekampsgade 6, 2300 København

Vi vil inspirere dig til at komme på forkant med reguleringen og hvordan du kan tænke ny regulering og compliance ind i forretningsmodeller og strategier.

Vi sætter fokus på følgende temaer:

- IBOR
  
Vi giver en briefing på den nye guidance fra Finanstilsynet        

- Basel III
          - Generel update
          - CRR 2 / CRD 5  

Vi kommer med et overblik over de små og mellemstore ændringer til Basel reglerne (Basel III og derudover), deres implementering ind i CRR2 / CRD5 samt en regulatorisk tidslinje og overvejelser i forhold til implementeringen af den endelige Basel III reform.

-  
Sustainability regulation
Vi vil komme igennem den regulatoriske agenda for bæredygtig ageren i EU's finansielle sektor i fremtiden, aktuel regulatorisk udvikling i Norden og andre Europæiske lande samt de vigtigste overvejelser i forhold til hvilken indflydelse klimaforandringerne vil have på den finansielle sektor.

- DAC 6
Vi kommer ind på relevante fokuspunkter i forbindelse med implementering af EU direktivet ”DAC 6” i dansk ret.

 

Tilmeld dig her

Tidligere arrangementer

Tirsdag d. 29 august 2019 med fokus på følgende emner:
• Regulering omkring outsourcing
• Validering af IFRS 9
• FinCrime / Hvidvask
• Nyeste opdatering af IFRS 17
• Fremtidige regulatoriske krav til cyber- og informationssikkerhed – i et forsikringsperspektiv
• Regulering omkring outsourcing

Tirsdag d. 25. januar 2019 med fokus på følgende emner:
• Snitflader ved implementering af PSD2 og GDPR
• Regulatoriske udfordringer ved cloud-løsninger
• Net- og informationssikkerhed (NIS)
• Insurance Distribution Directive (IDD)
• Fundamental Review of the Trading Book (FRTB)
• IBOR
• IFRS 17
• Vejledning til Værdiansættelsesbekendtgørelsen (Solvens II hensættelser)