Events

Finansministeriet og Rigsrevisionen inviterer til gå-hjem-møde i samarbejde med Deloitte

Få styr på de klassiske dyder og risikohåndtering

Set i lyset af den seneste tid med flere episoder om svig og utilstrækkelige kontroller vil vi gerne invitere dig til et eftermiddagsmøde om risikohåndtering. Vi drøfter metoder til praktisk afdækning, håndtering og styring af risici og kontroller. Desuden demonstreres en enkel model, der kan bruges til at få sat gang risikoarbejdet, mens vi fremlægger konkrete cases, så du går herfra med nye idéer.

Vi har sammensat et spændende program med skarp viden, dyb indsigt og praktisk knowhow med oplæg fra Finansministeriet, Rigsrevisionen og offentlige myndigheder, der har en særlig indsats på området.

Dagens program

  • Velkomst - Morten Egelund, Partner i Deloitte, Risk Advisory.
  • Finansministeriets risikorejse - Pia Sønderlund Nielsen, Kontorchef for Revision og tilsyn i Finansministeriet.
  • Rigsrevisionen risikovurdering -  Lone Strøm, Rigsrevisor i Rigsrevisionen.
  • Klassiske dyder - med udvalgte eksempler fra offentlige myndigheder.
  • Kontrolrejsen - Kristina Wiese Tranberg, Director i Deloitte Risk Advisory.

Deadline for tilmelding er d. 16 august kl 12:00

  Hvornår: Mandag d. 19 august 2019, kl 15:00-17:00

 

  Hvor: Bella Vista i Deloittehuset, Weidekampsgade 6, 2300 Copenhagen S

Tilmeld dig her