Retningslinjer for brug

Betingelser for brug

Senest revideret: 30. oktober 2013

Deloitte.com består af mange forskellige globale, lande-, regions- og praksisspecifikke websites. De forskellige websites er angivet i det øverste højre hjørne af den side, du besøger, mens du bruger deloitte.com.

Disse Retningslinjer for brug gælder for det globale, lande-, regions- eller praksisspecifikke website, du besøgte på deloitte.com, før du klikkede på disse Retningslinjer for brug. I Retningslinjerne for brug omtales et sådan website som "dette website".

Ved at bruge dette website accepterer du disse Retningslinjer for brug. Hvis du ikke accepterer disse Retningslinjer for brug, må du ikke bruge dette website og skal forlade det omgående.

Deloitte-netværket er en betegnelse for Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTTL"), dets netværk af medlemsfirmaer og deres tilknyttede virksomheder. Hvert eneste globale, lande-, regions-, eller praksisspecifikke website på deloitte.com (som angivet i øverste højre hjørne af websiden) drives af en individuel enhed i Deloitte-netværket.

Den enhed i Deloitte-netværket, som administrerer dette website, omtales i disse Retningslinjer for brug som "vi", "os" eller "vores". Selvom dele af disse Retningslinjer for brug kan henvise til andre enheder i Deloitte-netværket, gælder retningslinjerne kun mellem dig og os og ikke i forhold til nogle af de andre enheder.

 

Brug af indhold, begrænsninger og fortrolighedserklæring
Medmindre andet fremgår af det relevante indhold, og under forudsætning af at du overholder alle dine forpligtelser ifølge disse Retningslinjer for brug, har du ret til at læse, kopiere, udskrive og dele (men ikke ændre) indholdet af dette website; under forudsætning af, (i) at sådan brug udelukkende er til oplysende og ikke-erhvervsmæssigt formål, og (ii) at enhver kopi, der tages, skal indeholde copyright- eller anden kildeangivelse i forbindelse med indholdet.

Det er ikke tilladt at kopiere eller benytte nogen som helst software, ejerskabsbeskyttede processer eller teknologi, der benyttes eller beskrives på dette website.

 

Alle gældende love for adgang til og brug af dette website skal overholdes
Du accepterer, at vi må bruge dine personlige oplysninger og data i henhold til vores fortrolighedserklæring og cookie-erklæring, som indgår heri ved denne reference. Du accepterer hermed betingelserne i vores fortrolighedserklæring og cookie-eklæring, herunder enhver forpligtelse du pålægges i denne forbindelse.

 

Immaterielle rettigheder og forbud mod brug af Deloittes navne og logoer
Medmindre andet fremgår, leveres indholdet på dette website af os eller en anden enhed i Deloitte-netværket.

Dette website og dets indhold er beskyttet af lovgivningen om ophavsret samt andre love i USA og/eller andre lande. Vi og vores licensgivere forbeholder os alle de rettigheder, som ikke eksplicit gives i Retningslinjerne for brug.

“Deloitte”, “Touche”, “Tohmatsu”, “Deloitte Touche Tohmatsu”, “Deloitte & Touche”, Deloittes logo og lokalsprogede varianter af foranstående varemærker samt særlige produktnavne, der fremgår af dette website, er varemærker eller registrerede varemærker for enheder i Deloitte-netværket. Bortset fra, hvad der udtrykkeligt fremgår af disse Retningslinjer for brug, er det ikke tilladt at bruge navnene “Deloitte”, “Touche”, “Tohmatsu”, “Deloitte Touche Tohmatsu”, “Deloitte & Touche”, Deloittes logo eller lokalsprogede varianter af førnævnte varemærker hverken alene eller i kombination med andre ord eller designelementer. Det er ikke tilladt at bruge nogen af førnævnte navne, mærker eller logoer i pressemeddelelser, reklameøjemed eller andet markedsføringsmateriale eller -medie, uanset om dette er i skriftlig, mundtlig, elektronisk, visuel eller anden form, medmindre der er givet udtrykkelig skriftlig tilladelse til dette af Deloitte Touche Tohmatsu eller dennes repræsentant. Ønsker du at bede om denne tilladelse, kan du bruge Kontakt os funktionen på dette website.

Henvisninger til andre parters varemærker på dette website tjener udelukkende identifikationsformål og angiver ikke, at sådanne parter har godkendt dette website eller dele af dets indhold. Disse Retningslinjer for brug giver dig ikke ret til at bruge andre parters varemærker.

 

Ansvarsfraskrivelse og ansvarsbegrænsning
Dette website (herunder, men ikke begrænset til, al indhold eller anden del heraf) indeholder udeluk-kende generelle oplysninger, og vi leverer ikke i regi af dette website rådgivning eller anden ydelse. Før du træffer beslutning eller tager skridt, der kan påvirke din økonomi eller virksomhed, bør du kontakte en professionel rådgiver.

Dette website er, som det forefindes, og vi giver ingen erklæringer eller garantier vedrørende indholdet på det. Uden at begrænse ovenstående giver vi ingen garanti for, at dette website er sikkert, ikke indeholder fejl, ikke er inficeret af virus eller malware eller vil kunne opfylde særlige krav til drift eller kvalitet. Vi frasiger os alle implicitte garantier, herunder, men ikke begrænset til, garantier for salgbarhed, ejendomsret, egnethed i forhold til et bestemt formål, beskyttelse af rettigheder, kompatibilitet, sikkerhed og nøjagtighed.

Brug af dette website er for egen risiko, og du bærer selv det fulde ansvar og risiko for eventuelle tab som følge af din brug heraf, herunder, men ikke begrænset til, tab af ydelser eller data. Vi er ikke pligtig til at betale nogen form for direkte, indirekte eller særlig skadeserstatning, erstatning for hændelige skader eller følgeskader eller nogen som helst anden skadeserstatning, uanset om der er tale om kontraktlige eller lovmæssige forhold, skadevoldende handling (herunder, men ikke begrænset til, uagtsomhed) eller andre forhold vedrørende brugen af dette website, uanset om vi var bekendt med, eller burde have været bekendt med, muligheden for sådanne skader.

Visse links på dette website kan føre til websites, ressourcer eller funktioner, der ved-ligeholdes af tredjeparter, som vi ingen kontrol har over, herunder, men ikke begrænset til, de websites, der vedligeholdes af andre enheder i deloitte-netværket eller af enkeltpersoner tilknyttet disse enheder. Uden at begrænse nogen del af foranstående giver vi ingen garantier med hensyn til disse websites, ressourcer og funktioner, og links til disse websites, ressourcer og funktioner skal ikke anses for ensbetydende med, at vi står inde for dem eller deres indhold.

Ovenstående ansvarsfraskrivelse og ansvarsbegrænsing er ikke kun gældende for os, men også for alle andre enheder i deloitte-netværket og for vores og deres respektive medarbejdere.

Ovenstående ansvarsfraskrivelse og ansvarsbegrænsning gælder i det videst mulige omfang inden for lovens rammer, uanset om der er tale om kontraktlige eller lovmæssige forhold, skadevoldende handling (herunder, men ikke begrænset til, uagtsomhed) eller andre forhold.

 

Yderlige betingelser
Hvis nogen del af disse Retningslinjer for brug er ugyldig eller uden retskraft i en givet jurisdiktion, skal denne del (i) i den pågældende jurisdiktion udlægges til den maksimale retskraft, der tillades af loven, for at effektuere dens hensigt så nøjagtigt som muligt, samtidig med at de øvrige retningslinjer forbliver gyldige fuldt ud, og (ii) retningslinjerne forbliver gyldige fuldt ud i en enhver anden jurisdiktion.

Vi forbeholder os retten til når som helst at revidere Retningslinjerne for brug ved at udsende reviderede retningslinjer via linket dertil (dvs. denne webside som du besøger i øjeblikket) eller andetsteds på dette website. Sådanne revideringer træder i kraft ved udsendelsen af oplysning derom, medmindre andet udtrykkeligt angives af os. Du er ansvarlig for at være opmærksom på eventuelle reviderede retningslinjer ved at holde dig opdateret på denne side. Din fortsatte brug af dette website efter ændringer til retningslinjerne er ensbetydende med, at du accepterer de reviderede retningslinjer.