Perspektiver

DevOps-projekt opnår bemærkelsesværdige resultater

I stor dansk virksomhed har nyt DevOps-projekt kastet markante gevinster af sig for Business Intelligence (BI) afdelingen. BI-udviklerne udgiver operativ kode nemmere, hurtigere og med færre fejl end tidligere, hvilket imødekommer forretningens ønske om stor agilitet og manøvredygtighed.

For BI-udviklere kan det være både tidskrævende og besværligt at udgive ny kode, men i et nyt projekt er processen både hurtigere, mere strømlinet og mindre fejlbehæftet end tidligere. Ved hjælp af en høj grad af automatisering og Azure DevOps-værktøjer er den såkaldte deployment blevet effektiviseret betragteligt.

Eksempelvis skal BI-udviklere i projektet kun igennem et par skridt for at udgive deres færdige kode på en given server – en proces som typisk kræver utallige manuelle kontroller og handlinger, hvor der kan opstå en række fejlkonfigurationer. I dette projekt bevæger kodens sig fra udviklerens skrivebord til produktionen stort set uden manuelle processer.

”Vi er meget tilfredse med resultaterne. Den sparede tid er en tydelig gevinst i sig selv, men den største fordel er, at vi har sikkerhed for, at der ikke sker ukendte fejl undervejs, da det hele er computerstyret. Risikoen for fejl-40 er dermed minimeret betydeligt,” siger Anders Alexander Frederiksen, der er seniorkonsulent i Deloitte og en del af projektets konsulent-team.

Han vurderer, at de opnåede resultater vidner om en lys fremtid for brugen af Azure DevOps i BI sammenhænge.

”Vi ser et endnu større potentiale fremadrettet, når løsningen forbedres yderligere,” siger han.

IT-projektet skal skaleres og raffineres

Sammentrækningen af "Dev" og "Ops" refererer til, at de mere silo-orienterede ’Development’ og ’Operations’ brydes ned for at samles i tværfaglige teams, der arbejder sammen med fælles metoder og værktøjer.

Dette projekt er særligt interessant set med forretningsbrillerne på, da virksomheden får et mere effektivt udviklermiljø med hurtigere leverancer af operativ kode, som tilmed har færre fejl,

Partner Mads Frank

Det igangværende projekt blev opstartet for to år siden med seks testmiljøer og et produktionsmiljø. Siden da er setuppet blevet raffineret med en høj automatiseringsgrad via Azure DevOps, ligesom antallet af BI-udviklere på projektet er gået fra fire til ti.

Teamet bruger Azure DevOps til såvel den automatiserede deployment og til versionsstyring. Versionsstyringen giver udviklerne mulighed for at følge med i de ændringer, som er foretaget ved en given kode. Når mange udviklere løbende skriver kode til et fællesprojekt, er det afgørende, at de forskellige versioner passer sammen.

Dertil arbejdes der på at strømline kodens vej gennem testmiljøerne:

”Vi raffinerer og stresstester deployment-metoden kontinuerligt både med henblik på skalering, men også for at forbedre test-setuppet, altså vejen fra udvikling gennem tests til præproduktion og produktion. Det er afgørende, at koden altid bliver testet grundigt, og vores værktøjer muliggør, at processen kan blive mere smidig,” siger Anders Alexander Frederiksen.

Han pointerer, at automatiseringen skal rulles bredt ud:

”Manuelle processer er ofte fejlbehæftet. Derfor skal så meget som muligt varetages af et korrekt konfigureret program, så den operative kode udgives hurtigere og med færre fejl.”

Interessante resultater for forretningen

Stadig flere virksomheder og organisationer har i dag behov for hurtigt at kunne tilpasse sig ændringer i markedet og i kundernes behov, hvilket kræver øget agilitet og manøvredygtighed, vurderer partner i Deloitte og ekspert i Information Management Mads Frank. Han peger på, at DevOps-setuppet er med til netop at imødekomme det forretningsbehov.

”Virksomheder arbejder med en stadig kortere strategihorisont og et øget behov for hurtigt at kunne positionere sig i forhold til kundernes skiftende præferencer og de givne markedsvilkår. Denne virkelighed skærper i sidste ende kravene til udviklerne og den kode, de skriver, og derfor er dette projekt særligt interessant set med forretningsbrillerne på, da virksomheden får et mere effektivt udviklermiljø med hurtigere leverancer af operativ kode, som tilmed har færre fejl,” siger han.

Fandt du dette nyttigt?