Insight

Mere magt til økonomifunktionen

Billedet af virksomhedens regnskabsafdeling som en stab af bogholdere ledet af en regnskabschef er stærkt på vej ud. I stedet for indtager CFO’en og økonomifunktionen i dag rollen som CEO’ens og ledelsens strategiske partner. De følger i realtid virksomhedens udvikling samt sparrer og guider, hvor der skal sættes ind med at optimere eksempelvis lagre, kreditorstyring, prisstruktur, produktion, projektstyring og kundebase.

Økonomifunktionen har teknologien i ryggen. Inden for det seneste årti har digitalisering af stadig flere forretningsprocesser og nye værktøjer gjort det muligt at transformere økonomifunktionen til den nye og mere magtfulde rolle. Økonomifunktionen varetager fortsat ”controllerrollen”, men er trådt ind i rollen som forretningspartner.

Digitaliseringen har stor betydning for, hvor effektivt man i dag kan sikre og gennemføre de klassiske opgaver med registrering, bogføring og fakturering mv. Denne optimering har betydet, at CFO’en og økonomifunktionen har fået rum til at træde endnu stærkere ind i rollen som forretningspartner og dermed få endnu mere indflydelse.

Rejsen er vigtig, for CFO’erne oplever ofte, at den øvrige ledelse og bestyrelsen stiller krav om hurtigere, hyppigere og dybere indsigt. Topledelsen ønsker og kræver, at virksomheden kan reagere stadig hurtigere på forandringer end tidligere.

Hånden på kogepladen

Dermed har CFO’en tiltaget sig større indflydelse på virksomhedens beslutninger, og i mange virksomheder er CFO’en rykket op i topledelsen. I den rolle kan CFO’en tilbyde sine kolleger sparring om virksomhedens strategiske udvikling og tiltag, og CFO’en kan bidrage med indsigt og KPI’er for virksomhedens afdelinger og de enkelte nøglemedarbejdere. Dermed lægger CFO’en også selv hånden på kogepladen sammen med den øvrige ledelse.

Det handler om at sætte mål – og arbejde på at indfri dem. CFO’en kan levere information, indsigt og monitorere performance. CFO’en og økonomifunktionen bidrager også med at opdage problemer i tide og eksempelvis identificere dårligere betalere, spild i produktion og projektafvigelser. Det kan spare virksomheden for tab, som tidligere blev opdaget for sent.

Kræver nye kompetencer

Den moderne økonomifunktion gør det lettere at tiltrække ambitiøse talenter, der ser spændende udfordringer i rollen som strategisk partner for ledelsen og i virksomheden – både i hjemlandet og på eksportmarkederne. Det moderne billede af CFO’en er en professionel og offensiv spiller på midtbanen, der er med til at afgøre kampene.

Den nye rolle kræver nye kompetencer hos medarbejderne i økonomifunktionen. De skal selvfølgelig fortsat have gode kompetencer inden for finans, økonomi og teknologi, så de kan drive en robust, effektiv og digitaliseret funktion. Men de skal også have stærke kompetencer inden for forretningsforståelse, så de kan hjælpe med at optimere virksomhedens produktion, salg og andre funktioner.

Og hvis medarbejderne i økonomifunktionen skal øge deres indflydelse og opnå opbakning til analyser og optimeringsmuligheder, skal de nye talenter også have gode konsulentegenskaber. Dermed kan de som forretningspartnere levere budskaber, skabe commitment, facilitere og løse problemer effektivt og struktureret sammen med kollegerne og lederne.

Tag udfordringen op

Rigtig mange mellemstore virksomheder har set lyset og er godt på vej med den digitale transformation i økonomifunktionen og i rollen som forretningspartner. Men det er også en proces, som kræver mod og kulturel omstilling i virksomheden. Og den mentale proces kan være en udfordring i traditionelle familieejede virksomheder.

Deloitte vil gerne udfordre ledelsen i danske virksomheder på en række temaer som ledelsesinformation, innovation, strategi og kultur. Derfor har vi lanceret Best Managed Companies, som et stærkt bidrag til udvikling af det danske SMV-segment.

Konkurrencen er skudt i gang, og vi kårer vinderne til foråret 2020. Så tag udfordringen op, hvis du mener, at din virksomhed kan give konkurrenterne baghjul.

Jørn Jepsen, Deloitte Private Leader
Jørn Jepsen, Deloitte Private Leader
Fandt du dette nyttigt?