Deloitte Indefra

Corporate responsibility

Engagement i samfundet og bæredygtig drift

Deloitte tror vi på, at Corporate Responsibility (CR) skaber værdi på både kort og langt sigt og skal integreres i forretningen. Indsatsområderne i vores CR-strategi udspringer derfor af den overordnede strategi for Deloitte. Som førende global revisions- og rådgivningsvirksomhed er vi bevidste om den rolle, vi spiller med hensyn til at skabe tillid i erhvervslivet og i samfundet som helhed.

Engagement i samfundet
Deloitte stiller i flere tilfælde kompetencer og rådgivning gratis til rådighed for virksomheder og civilsamfundsorganisationer med klare sociale og samfundsgavnlige formål. Vi samarbejder blandt andet med organisationen Ashoka, der er den største organisation for sociale entreprenører på globalt plan. Via dette samarbejde bidrager vi pro bono med vores faglige kompetencer for nøje udvalgte organisationer, der har potentiale til at løse nogle af verdens største sociale problemstillinger.

Vi har blandt andet arbejdet for Specialist People Foundation og har i starten af 2013 indgået et strategisk samarbejde med Dansk Røde Kors med fokus på at skabe gode rammer for organisationens erhvervspartnerskaber.

 

Vores samarbejdspartnere
Du kan læse mere om organisationerne på deres hjemmesider.

 

Energibesparelser og reduceret CO2-udledning
Vi har tidligere gennemført omfattende energiteknologiske analyser af vores kontorer i hele Danmark. I januar 2013 afsluttede vi implementering af energibesparelser i Deloittes hovedsæde, DeloitteHuset, på Islands Brygge. Analyser for februar til og med maj 2013 viser besparelser på elforbruget på 44 % og besparelser på fjernvarmeforbruget på 23 % i forhold til referenceåret 2010. Der er dermed opnået en CO2-reduktion i løbet af de fire måneder på ca. 300 ton svarende til 40 % i 2013 i forhold til 2010 ved fastholdte CO2-emissionsfaktorer.

Deloittes fokus i det nye regnskabsår vil være på at fastholde besparelserne i DeloitteHuset, samt starte implementering af energibesparende foranstaltninger i flere af vores kontorer.

Fandt du dette nyttigt?

Relaterede emner