Analyse

Millennial & Gen Z Survey 2019

Ny undersøgelse udtrykker millennials og Gen Z’ere en bekymring for miljøet og en generel pessimisme om deres karriere, deres liv og om samfundet.

Millennials og generation z’ere er mistænksomme over for traditionelle institutioner, skeptiske over for virksomheders reelle motiver og pessimistiske om de økonomiske og samfundsmæssige fremskridt, viser Deloittes Millennial & Gen Z Survey 2019. Undersøgelsen viser, at de yngre generationer, på trods af global økonomisk vækst og generelt flere muligheder, er på vagt over for verden og usikre på, hvilken plads de har i den. De forbliver dog håbefulde og holder fast i deres personlige værdier som såvel forbrugere og medarbejdere.

Læs blandt andet om

  • Millennials og generation z’ernes anstrengte forhold til sociale medier. Størstedelen mener, at sociale medier gør mere skade end gavn, og halvdelen ønsker at vende platformene ryggen.
  • Generationernes markante bekymring for miljøet og manglende bæredygtighed, og hvordan de er parate til at stemme med både fødder og pengepung, hvis virksomheder ikke tager deres bekymringer for miljøet alvorligt.
  • Respondenternes manglende tro på traditionelle institutioner, herunder massemedier, og de er pessimistiske omkring de sociale fremskridt.
  • Millennials og generation z’ernes generelle utilfredse med såvel deres eget liv, deres økonomiske situation, deres job, politikerne og virksomhedslederne.
  • Respondenternes ønske om at rejse, opleve verdenen og hjælpe deres lokalsamfund i højere grad end at starte familie eller blive iværksættere. 

Millennial Survey 2019 | Deloitte

Deloittes millennial-undersøgelse er baseret på 16.425 interviews blandt 24-36-årige i 42 lande. 202 danske unge har deltaget i undersøgelsen. 

De adspurgte millennials blev født mellem 1983 og 1994, mens de adspurgte generation z’ere blev født mellem 1995 og 2002. 

Fandt du dette nyttigt?