Nyhed

Ny regnskabsstandard tvinger bankerne til flere nedskrivninger

De globale banker frygter voldsom stigning i nedskrivninger som følge af IFRS 9

København, 26. maj 2015
Den nye regnskabsstandard IFRS 9, der træder i kraft den 1. januar 2018, vil tvinge bankerne til at øge nedskrivningerne på udlån. Det vurderer nogle af verdens største finansielle institutioner, de såkaldte G-SIFI’er, i en ny undersøgelse fra Deloitte.

”IFRS 9-standarden kommer blandt andet til at regulere, i hvilket omfang bankerne skal foretage nedskrivninger på udlån. Dermed får den stor betydning for hele sektoren, der er blevet kritiseret for at foretage for få og for sene nedskrivninger i en krisesituation. Faktisk forventer de fleste af de globale banker, at nedskrivningerne kommer til at stige med helt op til 50 procent i forhold til i dag, hvilket må siges at være en markant stigning” siger partner i Deloitte Jens Ringbæk.

Samtidig giver mere end halvdelen af de adspurgte banker udtryk for, at de mangler de fornødne tekniske ressourcer til at foretage implementeringen af de nye standarder.

”Det er en stor opgave for bankerne at implementere nye regelsæt i deres rapportering og forretning. Derfor forventes det også, at den nye, globale IFRS-standard vil medføre betydelige implementeringsomkostninger. Det gælder både på den tekniske side, hvor processer og systemer skal tilrettes, og på rådgiversiden, hvor både de lokale finanstilsyn og tilknyttede revisorer vil bidrage til at fortolke regelsættet, der i sin substans er meget skønspræget,” siger Jens Ringbæk.

Også i Danmark er bankerne i gang med at ruste sig til de nye regler.

”Bankerne er efterhånden vant til at håndtere den tsunami af regulering, der i disse år rammer den finansielle sektor. I den sammenhæng er IFRS 9 blot endnu et regelsæt, der skal tages hånd om, men det betyder ikke, at vi ikke også i Danmark vil se en vis stigning i nedskrivninger som følge af de skærpede krav,” siger Jens Ringbæk.


Om undersøgelsen:
Deloittes ”Global IFRS Banking Survey” er baseret på kvalitative interview med 59 globale banker, heraf 17 af de såkaldte G-SIFI’er, Global Systemically Important Financial Institutions.

 

Global IFRS Banking Survey
Fandt du dette nyttigt?