Indsigt

Den sociale velstand i verden halter

Hvis verden var ét stort land, boede vi i Mongoliet eller Kasakhstan

København, 26. maj 2015
I samarbejde med blandt andre Harvard-professor Michael Porter og organisationen Social Progress Imperative har Deloitte kortlagt den sociale velstand i 133 lande, og resultaterne er ikke imponerende.

”Hvis verden var ét stort land, ville vores sociale velfærd lige nu være blandt de 40 procent dårligst stillede lande. Det svarer til lande som Bolivia, Namibia, Libanon og Kasakhstan. Trods fremskridt inden for ernæring, sundhed og adgang til uddannelse, har faktorer som intolerance, svage menneskerettigheder og klimapåvirkninger en negativ påvirkning på det samlede resultat,” siger partner i Deloitte Anne Mette Christiansen.

Social Progress Index kobler økonomisk velstand med sociale fremskridt og giver dermed et mere retvisende billede af landenes fremskridt end blot et ensidigt fokus på BNP. Selv om Dannmark ligger i top 10, er der også plads til forbedringer her.

”Samlet set scorer Danmark en 8. plads i indekset, der samtidig placerer Norge, Sverige og Schweiz som henholdsvis nummer ét, to og tre. Her i norden er der naturligvis fuldstændig styr på de basale menneskelige behov, men vi kæmper så i stedet med livsstilssygdomme, fedme, høje selvmordsrater, intolerance og et stort træk på miljøet,” siger Anne Mette Christiansen.

Med sin 8. plads placerer Danmark sig lige foran Holland, Australien og England. USA kommer ind på listen som nummer 16.


Om Social Progress Index:
Social Progress Index 2015 er en kortlægning af social velstand i 133 lande foretaget af Deloitte i samarbejde med blandt andre Michael Porter fra Harvard Business School og organisationen Social Progress Imperative. Undersøgelsen giver et mere nuanceret billede af velstand, idet den ikke blot ser på økonomisk velstand (BNP), men også sociale faktorer som uddannelse, infrastruktur, sundhed, menneskerettigheder og muligheden for den enkelte for at skabe sig et godt liv.
 

Social Progress Index 2015
Fandt du dette nyttigt?