Insight

Trykprøv din strategi i tide

Verden har oplevet et vildt og langt opsving det seneste årti. Men der er ingen garanti for, at opsvinget varer ved, og vi oplever da også tegn på stigende protektionisme, potentiel handelskrig og renteudsving. Konjunkturerne går op og ned – det store spørgsmål er derfor ikke om, men hvornår recessionen rammer, hvor hårdt den rammer, og hvor længe den vil vare ved.

De økonomiske nøgletal og eksperternes estimater er nemlig langt fra entydige. Nye rapporter tegner et meget positivt billede af situationen for Europas mellemstore virksomheder trods tiltagende usikkerhed fra handelskrig og Brexit.

Nogle brancher melder om mangel på faglært arbejdskraft, mens byggesektoren begynder at se færre ordrer. Til gengæld er der stadig gang i det private forbrug.

De modsatrettede tendenser er forvirrende, men givetvis tegn på kommende forandringer. Derfor er det en rigtig god anledning til at se virksomhedens strategi efter i sømmene og trykprøve den i tide, inden konjunkturerne for alvor begynder at svinge.

Det positive er, at mange virksomheder allerede har investeret i omstilling i form af digitalisering, kunstig intelligens og robotteknologi. Dermed er mange virksomheder forberedt på usikre år.

Men hvis recessionen bliver værre end ventet, så er det en helt anden situation. Prøv at tegne et endnu vildere scenarie, end du umiddelbart forestiller dig. Hvad sker der, hvis virksomhedens omsætning falder med en tredjedel eller ligefrem bliver halveret?

Før strategien ajour

Første skridt er derfor at gå virksomhedens strategi igennem. Hvad sker der i virksomhedens omverden, og hvordan påvirker det virksomheden og branchen? Selv om vi har oplevet en historisk lang vækstperiode, så er der alligevel mange brancher, som ikke skaber tilstrækkelig værdi. De bliver hårdt ramt af en recession.

Skab en vinderstrategi ved at svare på disse fem spørgsmål:

  1. Hvad er vores ambition for fremtiden?
  2. Hvem er vores kernekunder, som vi skal holde fast i?
  3. Hvad er kernekundernes behov, som vi skal opfylde bedre end konkurrenterne?
  4. Hvilke kompetencer skal vi have for at opfylde vores ambition?
  5. Hvordan skal vi lede virksomheden i fremtiden?

I nedgangstider er det kernesegmentet af kunder og deres behov, der afgør om virksomheden overlever. For når recessionen sætter ind, skærer vi ind til det, som vi har allermest behov for. Det er således kernekunderne, der skal redde os, og dem, vi skal gøre noget ekstra for.

Gør strategien konkret

Mange virksomhedsledere er skarpe på strategien, men ofte bliver strategien ikke ført ud i livet. Når strategien er på plads, skal du derfor finde ud af, hvor stort gabet er mellem ambitionen og virksomhedens aktuelle situation.

Det handler således om at oversætte strategien tydeligt nok til konkrete handlinger. Og her er der tre områder, hvor det typisk går galt:

  • Det er ikke tydeligt nok, hvilke kunder virksomheden servicerer.
  • Det er uklart, hvad virksomheden tilbyder kunderne.
  • Og der mangler en plan for, hvordan strategien skal føres ud i livet.

Så tager vi fat

Derfor skal du udarbejde en prioriteret plan, der gør strategien operativ og sætter dig i stand til at styre tiltagene. Man kan ikke gøre alt på én gang. Og jo større afstand, der er mellem ambitionen og virksomhedens aktuelle situation, jo større indsats er der behov for.

Her skal du se på konkrete tiltag, der gennem governance, eksekvering og transformation støtter virksomhedens ambition. Hvordan skaffer vi de rette kompetencer blandt medarbejdere og ledelse? Hvordan skærper vi vores fokus på kernekunderne? Og hvordan sørger vi for at fastholde vores konkurrenceevne?

Det handler kort sagt om at have fokus på kunderne. De afgør, om du får solgt dit produkt.

Deloitte har lanceret initiativet Best Managed Companies, hvor vi udfordrer danske og udenlandske virksomheder til at få trykprøvet strategien. Her måler vi virksomheder på en lang række parametre, som tilsammen munder ud i konkret bedømmelse.

Initiativet er netop skudt i gang, så det kunne være et godt tidspunkt at deltage og gøre sig klar. For alle virksomheder har behov for at trykprøve strategien, definere gabet til ambitionen og føre strategien ud i livet.

Jørn Jepsen, Deloitte Private Leader
Jørn Jepsen, Deloitte Private Leader
Lars Nygaard Bertelsen, Deloitte Private Leader
Lars Nygaard Bertelsen, Deloitte Private Leader
Fandt du dette nyttigt?