Deloitte Indefra

Vores ledelsesstruktur

Deloittes ledelsesstruktur afspejler, at vi er en partnerdrevet virksomhed

Deloitte er en virksomhed, der er ejet, ledet og drevet af partnere. Vores formelle ledelsesstruktur omfatter en bestyrelse og en koncernledelse. Derudover har vi et partnerråd og en ledergruppe, der udover koncernledelsen også omfatter ledere af forretningsområder og de lokale kontorer.

 

Partnerne
Partnerne i Deloitte udgør både det øverste ledelseslag og en væsentlig del af produktionsprocessen.

 

Bestyrelsen
Bestyrelsens kompetence og pligter følger selskabslovens bestemmelser.

 

Partnerrådet
Partnerrådet varetager partnerkredsens interesser dels i partnerforhold, dels i forhold til styringen og udviklingen af Deloitte.

 

Koncernledelsen
Koncernledelsen består af Anders Dons (Partner og CEO) og Morten Ry (Partner og COO). Koncernledelsen varetager den daglige ledelse af Deloitte i overensstemmelse med de politikker, strategier og handlingsplaner, der er godkendt af partnerrådet og bestyrelsen.

 

Det nationale lederteam
Det nationale lederteam består ud over koncernledelsen af lederne af vores regioner, Industrier, de seks forretningsområder, Deloitte Services samt Reputation & Risk.

Det nationale lederteam samles regelmæssigt for at behandle overordnede strategier og planer samt sikre løbende fremdrift og opfølgning på eksekvering af strategien.

Fandt du dette nyttigt?