Deloitte Indefra

Vores ledelsesstruktur

Deloittes ledelsesstruktur afspejler, at vi er en partnerdrevet virksomhed

Deloitte er en partnerdrevet virksomhed. Det betyder, at vi er ejet, ledet og drevet af partnerne. Den formelle ledelsesstruktur omfatter en bestyrelse og en koncernledelse. Vi har derudover et partnerråd og en ledergruppe, der udover koncernledelsen også omfatter ledere af forretningsområder og de lokale kontorer.

Partnerne
Partnerne i Deloitte udgør både det øverste ledelseslag og en væsentlig del af produktionsprocessen. Partnerkredsen består i dag af ca. 245 partnere.

Bestyrelsen
Bestyrelsens kompetence og pligter følger selskabslovens bestemmelser. Bestyrelsen består af seks medlemmer, hvoraf fire er partnere og to er medarbejdere.

Partnerrådet
Partnerrådet (the Executive Team) repræsenterer hele partnerkredsen og varetager deres interesser i partnerforhold samt i styringen og udviklingen af Deloitte. Rådet består af ledere fra hvert forretningsområde og andre strategiske roller. Se medlemmerne af partnerrådet nedenfor.

CEO
Anders Dons 
Know more
COO
Morten Ry
Know more
Leder af Audit & Assurance
Henrik Wellejus
Know more
Leder af Risk Advisory
Thomas Brun
Know more
Leder af Consulting
Martin Søegaard
Know more
Leder af Financial Advisory
Sigurd Ersted Jensen 
Know more
Leder af Tax & Legal
Niels Josephsen
Know more
Leder af Risk & Reputation
Morten Speitzer 
Know more
Talentleder
Camilla Kruse
Know more
Leder af Clients & Industries
Kirsten Mikkelsen 
Know more
Leder af Deloitte Private
Jørn Jepsen
Know more
 
 

Koncernledelsen
Koncernledelsen består af Anders Dons (Partner og CEO) og Morten Ry (Partner og COO). Koncernledelsen varetager den daglige ledelse af Deloitte i overensstemmelse med de politikker, strategier og handlingsplaner, der er godkendt af partnerrådet og bestyrelsen.

Det nationale lederteam
Udover koncernledelsen består det nationale lederteam af lederne fra henholdsvis hvert kontor, industrierne, de seks forretningsområder, stabsfunktioner [KJ(-C1] samt Reputation & Risk.

Det nationale lederteam samles regelmæssigt for at behandle overordnede strategier og planer samt sikre løbende fremdrift og opfølgning på eksekvering af strategien.

Fandt du dette nyttigt?