Pressemeddelelser

Deloitte: Europa har et grønt El Dorado i sigte

Europas vej mod klimaneutralitet i 2050 kan vise sig at blive ganske profitabel, viser ny analyse fra Deloitte. Europa står til at blive den første verdensdel, der høster de økonomiske fordele af den grønne omstilling, som alene i 2070 forventes at gøre regionen hele 730 mia. euro rigere

Europas gennemgribende bestræbelser på at opnå klimaneutralitet inden 2050 kommer ikke til at efterlade et gabende tomt hul i statskasserne. Tværtimod er der udsigt til en markant økonomisk gevinst, hvis der handles resolut. Det viser ny analyse fra Deloitte Economics Institute, som består af 200 makro-økonomer fra hele verden, Der har offentliggjort rapporten op imod COP26 mødet i Glasgow. 

Omkostningerne ved at leve op til den europæiske grønne pagt vil ifølge analysen årligt koste 175 mia. euro, svarende til 0,7 procent af Europas BNP, frem til 2050, hvor der vil være et økonomisk vendepunkt. Herefter vil de økonomiske gevinster ved den grønne omstilling vokse år for år – i 2070 vil de udgøre 730 mia. euro. Dette svarer til Danmarks og Norges nuværende BNP lagt sammen.

”Den grønne omstilling er en god investering! Vi hører ofte om, hvor dyrt det er at kæmpe imod klimaforandringerne og opnå klimaneutralitet, men i virkeligheden kigger europæiske ledere ind i et attraktivt investeringsscenarie, som vil efterlade vores børn og børnebørn både sikrere og rigere, hvis vi vel at mærke handler nu,” siger Majbritt Skov, der er leder af Deloitte Economics i Danmark.

Hun påpeger, at selvom der kan være en vis usikkerhed forbundet med prognoser, viser følsomhedsberegninger, at modellen skal afvige meget, før omstillingen vil være en dårlig forretning.

Høj pris for manglende handling
”Vi skal huske på, at selvom der kan være en vis usikkerhed om den specifikke gevinst, er det helt sikkert, at der vil være betragtelige omkostningerne ved ikke at håndtere klimakrisen,” siger hun.
Mens Europas økonomiske gevinst ved den grønne omstilling er betydelig, er prisen for manglende handling tilsvarende høj. Det skyldes blandt andet, at 80 procent af den nuværende europæiske økonomi befinder sig i den kategori, som har den højeste risiko for at lide skade af klimaforandringer. Dertil kommer den skade som øgede vandstande og varmere temperaturer har på sundhed, produktivitet, og velvære.

Hvis verden ikke får gennemført den grønne omstilling og standset temperaturstigningerne, vil Europas økonomiske tab være enormt. Deloittes beregninger viser, at global opvarmning til 3 grader eller mere i løbet af de næste 50 år vil resultere i økonomiske tab for cirka 6 billioner euro, ligesom 110 millioner jobs vil gå tabt. 

Den førende grønne verdensdel
Ifølge Deloitte er Europa den verdensdel, som er bedst positioneret til at høste de økonomiske fordele af den grønne omstilling. Dette skyldes et relativt fordelagtigt udgangspunkt, blandt andet i forhold til den eksisterende infrastruktur og regionens styrkeposition inden for green tech. Der er dokumentation for, at regioner, der tidligt og hurtigt formår at omstille sig til en grøn produktion vil være vinderne i en lav-emissionsøkonomi.
”Den konkrete økonomiske værdiskabelse ved den grønne omstilling består i, at nye eller eksisterende green tech-virksomheder vokser sig større og genererer profit gennem eftertragtede produkter. Det øger den europæiske eksport til blandt andet Asien og Amerika, skaber jobs og sender flere penge til statskasserne gennem skatteindtægter,” siger Majbritt Skov.

Ifølge analysen vil Europas overgang til moderne klimaneutral produktion kunne skabe nye professionelle tjenesteydelser, teknologiske løsninger og en diversificeret industri, som samlet gør Europas økonomi mere modstandsdygtig, sofistikeret og konkurrencedygtig. 

Læs hele analysen her.

Læs hele rapporten

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('