press

Pressemeddelelser

Kraka og Deloitte i nyt samarbejde

 

I kølvandet på Small Great Nation-initiativet udvider Deloitte og Kraka nu samarbejdet ved i fællesskab at oprette en strategisk alliance, der skal imødekomme efterspørgslen efter analyser og Impact-målinger i danske virksomheder.

Da tænketanken Kraka og revisions- og rådgivningsfirmaet Deloitte i foråret 2017 igangsatte Small Great Nation initiativet, var formålet at frembringe fakta og analyser, som skulle bidrage til en oplyst debat om Danmarks fremtid og de emner, der berører danskerne.

I lyset af, at kunder i stigende grad bl.a. efterspørger dybdegående analyser og målinger af deres Impact i samfundet, udvider Deloitte og Kraka nu samarbejdet i form af en strategisk alliance, som skal hjælpe danske virksomheder med at måle deres positive effekt på samfundet. I praksis vil en ny enhed i Deloitte, Deloitte Economics, og et nyoprettet selskab, Kraka Advisory, således sammen gå til markedet med de nye ydelser i form af en eksklusiv samarbejdsaftale.

”Danske virksomheder efterspørger i stigende grad fakta og økonomiske analyser om deres industri, deres aftryk i verden og hjælp til at afsøge nye forretningspotentialer,” siger Peter Mogensen, direktør i Kraka.

”Small Great Nation initiativet, som blandt andet har fokus på at afdække Danmarks styrkepositioner, har givet os et godt grundlag for netop at gå i dybden med analyser for specifikke virksomheder og brancher. Derfor vil vi gerne i fællesskab hjælpe virksomheder med mere målrettede analyser, så de kan blive klogere på deres SDG-aftryk og hvilke områder, de fremover skal satse på.”

Anders Dons, nordisk CEO i Deloitte, er meget begejstret for det nye samarbejde:

”Kunder, medarbejdere og relationer har langt større forventninger til, at virksomhederne i dag tager et større samfundsansvar – både i forhold til at skabe innovation mod en mere bæredygtig fremtid, men også for at sikre, at vi tager vores forpligtelse over for omverdenen alvorligt.

Vi tror på, at Krakas tunge faglighed inden for økonomiske analyser, forskningsmæssig kvalitet og uafhængighed koblet med Deloittes ekspertviden, konsulentkultur og globale netværk er et perfekt match til at imødekomme netop det behov i markedet.”

Deloitte Economics og Kraka Advisory

 

Deloitte opretter en ny forretningsenhed, Deloitte Economics, som allerede eksisterer i Deloittes afdelinger i bl.a. Australien, Canada og England. Deloitte Economics tilbyder økonomisk rådgivning på mikro- og makroplan og kombinerer økonomisk analyse med strategi og kommercielt udsyn. Samtidig gør Deloitte nytte af den globale indsigt på området.

Kraka Advisory er ejet af Fonden Kraka men i modsætning til tænketankens mere forskningsbaserede arbejde har Kraka Advisory en selvstændig rolle som rådgivningsvirksomhed. Kraka Advisory har dermed egen økonomi og bestyrelse, egne medarbejdere, men kan naturligvis hente viden og sparring fra tænketanken.

Small Great Nation fortsætter som et uafhængigt initiativ

Den nye alliance vil være uafhængigt i forhold til Small Great Nation-initiativet. Analyserne vil typisk afdække en problemstilling for en organisation eller virksomhed, som ønsker deres generelle engagement i samfundsudviklingen belyst og dokumenteret. De anvendte metoder lever op til de mest kvalificerede forskningsbaserede metoder, og for at sikre den højeste kvalitet, vil vi trække på en lang række forskere og professorer inden for det pågældende felt.

Med Small Great Nation har Deloitte og Kraka bragt ny fakta til bordet, afholdt events, podcasts og haft dialoger med førende erhvervsledere, politikere og meningsdannere i det danske samfund. Initiativet fortsætter uagtet af det nye kommercielle samarbejde. Næste års fokus er således på at engagere et ungepanel i en opgave med at tegne Danmarks fremtid. Temaet for de næste rapporter bliver SDG-innovation og klima.

”Vi forventer, at vi med den nye alliance kan samle vore kompetencer og via synergier mellem os blive en betydende aktør i denne del af markedet”, siger Anders Dons.

For mere information om Kraka Advisory, se her

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('