Pressemeddelelser

Danskerne fravælger apps for at beskytte deres privatliv

Smartphonen er meget mere end blot en telefon. Den er ofte også adgangen til ejerens privatliv, som forskellige apps kan snage i. Nu stiger danskernes skepsis overfor apps, som de i stigende grad sætter begrænsninger for eller helt fravælger brugen af.

Klik, klik, klik. Og så et swipe videre til den næste app. Hver dag drysser den digitale forbruger data af sig. Data, som hackere, datakøbmænd og multinationale tech-selskaber nyder godt af.

Men nu begynder danskerne i stigende grad at sætte hegn op for deres digitale privatliv for at begrænse apps adgang til billeder, lokationsmateriale og andet indhold på deres smartphones. Det viser Deloittes årlige undersøgelse ’Digital Consumer Trends’.

”Virksomheder bør tage højde for de nye strømninger, der løber blandt de digitale forbrugere. Det får betydning for den data, forbrugerne deler og dermed den data, virksomhederne kan navigere ud fra”, siger partner Frederik Behnk fra Deloitte.

Undersøgelsen viser, at hver fjerde danske altid afviser at give apps tilladelse til mobiltelefonens indhold. Til sammenligning gælder det cirka hver sjette nordmand og svensker. Hver fjerde skandinav har sågar fravalgt en social medieplatform i løbet af det seneste år. Ud af den gruppe begrundede knap hver sjette det med bekymringer over digitalt privatliv. Cirka hver syvende forklarede, at de droppede det sociale medie fordi de ikke vidste, hvordan andre mennesker brugte deres data.

Brugen af sociale medier falder

Op til 2020 flokkedes danskerne på de sociale medier. For første gang i flere år går det nu den anden vej. Mens 65% af danskerne var på de sociale medier en gang om dagen, var det faldet til 58% i 2021.

Ældre mænd sætter flest begrænsninger op

Undersøgelsen viser også, at mænd håndhæver begrænsningerne oftere end kvinder. 44 % af mændene begrænser apps adgange enten altid eller halvdelen af tiden. Det samme gør sig gældende for 39% af kvinderne.

Samtidig sætter den ældre generation oftere begrænsninger op end den yngre. Blot hver tiende unge mellem 18 – 24 år begrænser apps adgang til indholdet, mens det gør sig gældende for cirka hver fjerde mellem 65 – 75 år. Når det kommer til helt at droppe sociale medier, er tendensen den samme på tværs af alder.

”Det er overraskende, at både danskere, nordmænd og svenskere er begyndt at fravælge sociale medier for første gang i flere år. Hvorvidt det er et tegn på, at vi generelt bevæger os væk fra sociale medier for alene at beskytte vores digitale privatliv, siger undersøgelsen dog ikke noget om”, siger Frederik Behnk.

Fakta om Deloittes Digital Consumer Trends 2021

Den globale undersøgelse omfatter 33.150 respondenter fra 20 lande på fem kontinenter. Den skandinaviske del rummer 4000 respondenter i alderen 18 – 75 år, heraf 1000 danskere. Hent analysen her.

Læs hele rapporten

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('