Pressemeddelelser

Deloitte vokser markant for femte år i træk

Deloitte placerer sig som det førende revisions- og rådgivningshus, der fokuserer på at hjælpe kunder med omstillingen til en bæredygtig fremtid.

Vores samfund gennemgår store forandringer, som har betydning for offentlige og private virksomheder på tværs af sektorer. Der er fokus på at skabe mere agile og konkurrencedygtige platforme, samtidig med at kravet om at skabe bæredygtig vækst er øget markant. For Deloitte er disse omstillingstendenser de vigtigste årsager til, at kunderne det forgangne år har haft øget behov for rådgivning til at bringe deres virksomhed ind i en ny virkelighed.

Deloitte opnåede således stærk fremgang for femte år i træk og havde i regnskabsåret 2018/19 en omsætning på 3.732 mio. DKK mod 3.429 mio. DKK året inden. Det svarer til en organisk vækst på 10% justeret for opkøb og frasalg. Fremgangen de sidste fem år har således gennemsnitlig været 10%. Den reelle vækst er markant højere i takt med, at opgaverne for kunderne leveres med globale teams.  

”Væksten er drevet af, at vores kunder – på tværs af industrier – gennemlever en forretningstransformation drevet af især digitalisering og behovet for nye forretningsmodeller. Samtidig er kravene til at imødekomme bæredygtighed og højere etiske standarder stigende. Vi er både stolte og ydmyge over at hjælpe vores kunder på rejsen,” siger Anders Dons CEO i Deloitte Nordic og tilføjer:

”Én af de mest markante strømninger i det forgangne år er, at vores kunder i stigende grad har behov for rådgivning om at integrere bæredygtig vækst og verdensmålene i deres kerne-forretningsmodel og som afsæt for ny innovation. Vi tror på, at den udvikling vil fortsætte og begynder at se tydelige eksempler på, at profit og purpose går hånd i hånd.”

Vækst over hele linjen
Alle fem forretningsområder viser organisk vækst. Revisionsforretningen vokser samtidig med en betydelig transformation med automatisering, digitalisering og nye ydelser til kunderne inden for assurance.

Konsulentforretningen har nået en ny milepæl, som med 13% vækst nu er det største forretningsområde i Deloitte. Fremgangen er drevet af store transformationsprojekter hos kunderne, særligt inden for teknologi- og strategiområderne.

Risk Advisory er vokset 14% på baggrund af fortsat stigende efterspørgsel på risikostyring, compliance og bekæmpelse af cyberkriminalitet. Financial Advisory oplever den højeste vækst på hele 32% på grund af øget efterspørgsel på M&A-området og Corporate Finance. Tax & Legal har opnået en flot vækst på 11% efter et år med meget aktivitet indenfor M&A samt kundernes stigende ønske om globale outsourcing ydelser. Tax & Legal blev for andet år i træk kåret som ’Tax firm of the Year’.

 

Styrket diversitet
Deloitte har de seneste to år taget en række initiativer for at fremme respekt og inklusion, sikre mere diversitet og bedre karrieremuligheder for medarbejderne. Dette er bl.a. kommet til udtryk gennem initiativerne ’Leading Performance’, ’Happy Parents’ og ’Work Agility’, som giver mulighed for mere fleksibilitet og bedre work life-balance.

”Vores overordnede mål er at styrke diversitet og inklusion i Deloitte samt skabe mere fleksible rammer for vores medarbejdere – uanset køn og karrieretrin. Vi begynder at se effekten af initiativerne og er stolte af igen i år at være den 3. mest attraktive arbejdsplads blandt business-studerende, og at vi er kommet i top 10 for IT-studerende ifølge årets Universum-måling,” siger Anders Dons.                          

 

Samfundsansvar i fokus
Deloitte har desuden arbejdet med at bidrage til samfundsudviklingen gennem initiativet Small Great Nation i samarbejde med tænketanken Kraka. Det har resulteret i fire hovedrapporter, 10 events og en podcast-serie med CEOs, ministre og meningsdannere i Danmark.

”Med Small Great Nation har vi bidraget til en faktabaseret debat om, hvad Danmark skal leve af i fremtiden, om sammenhængskraften, og hvordan vi får alle med. Vi glæder os over den overvældende interesse fra både politikere og erhvervsledere og forlænger derfor initiativet to år mere,” siger Anders Dons.

Om Deloitte

Deloitte har i Danmark 2.803 medarbejdere sammenlignet med 2.717 året før. Heraf er 248 partnere. Globalt har Deloitte cirka 312.000 medarbejdere i 150 lande og en omsætning på ca. USD 46 milliarder.

Årsrapporten kan hentes på impactreport.deloitte.dk.

Fandt du dette nyttigt?