Pressemeddelelser

Global undersøgelse: Topledere vægter ansvarlighed og bæredygtig vækst over bundlinje

Positiv påvirkning af samfundet ud fra tankegangen ”do well by doing good” og forbedring af medarbejderes kompetencer står øverst på de globale toplederes agenda, viser ny global undersøgelse. - Vi ser et markant ryk i retning af, at lederne indstiller det lange strategiske lys mod at blive én af vinderne i det 21. århundrede, siger Deloittes topchef Anders Dons.

Explore content

Lederne i verdens største virksomheder har i stigende grad erkendt, at det 21. århundredes vindervirksomheder producerer bæredygtigt og har brug for nye kompetencer blandt medarbejderne. Det viser en ny undersøgelse fra Deloitte, som omfatter mere end 2000 globale ledere fra 19 lande herunder 140 nordiske topledere.

Hele 34 pct. af toplederne peger på, at positiv effekt på samfundet er den vigtigste faktor, når virksomheden skal måle, hvordan den har klaret sig det forgangne år. Til sammenligning peger kun 17 pct. på finansielle resultater, 17 pct. på medarbejdertilfredshed og 18 pct. på kundetilfredshed.

”Vi kan se, at verdens topledere i stigende grad erkender, at det kræver en ændret tilgang at lykkes i den fjerde industrielle revolution. De fokuserer i særlig grad på to ting i deres langsigtede strategi. De vil sikre, at deres virksomhed påvirker det omkringliggende samfund positivt, og de vil sikre, at de får styrket kompetencerne hos medarbejderne. Vi ser i disse år et markant ryk i retning af, at lederne indstiller det lange strategiske lys på at blive én af vinderne i det 21. århundrede,” siger Anders Dons, nordisk CEO for Deloitte.

Undersøgelsen peger også på, at toplederne forsøger at bidrage gennem nye løsninger, services og produkter, der tager højde for at skabe positiv samfundspåvirkning – og her er de nordiske ledere helt i front med 85 pct. mod 73 pct. af de globale ledere. Tilsvarende svarer over halvdelen af verdens ledere (53 pct.), at de nye produkter og services øger omsætningen.

”Det understreger, at stadig flere ser og tror på, at samfundsansvar og bæredygtig vækst kan gå hånd i hånd med profit. De virksomheder, der erkender dette tidligt, øger deres chance for at være blandt fremtidens vindere,” siger Anders Dons.

Kløften mellem kompetencer og krav stiger

I forhold til sidste år er toplederne mere bevidste om kløften mellem arbejdsstyrkens kompetencer og fremtidens krav. Hele 55 pct. peger på det som den største udfordring i forhold til, om arbejdsstyrken er klar til den fjerde industrielle revolution. Her adskiller de nordiske ledere sig, idet 61 pct. har tillid til, at uddannelsessystemet kan forberede medarbejderne mod kun 43 pct. af de globale ledere. De nordiske ledere tager også en mere proaktiv tilgang til at ville igangsætte intensiv videreuddannelse af de eksisterende medarbejdere med 62 pct. mod 43 pct. af de globale ledere.

”Lederne anerkender dybden i kompetencegabet, og andelen der vil efteruddanne medarbejderne er næsten fordoblet. Her er det positivt, at de nordiske ledere udviser langt mere handlekraft og samtidig også tiltro til, at vores uddannelsessystemer kan løfte en del af opgaven. Men som samfund og ledere skal vi tage ansvar for, at en del af medarbejderstyrken skal omstilles til helt nye jobfunktioner,” siger Anders Dons.

På det teknologiske område viser undersøgelsen, at verdens topledere fortsat er mere tilbøjelige til at ville bruge ny teknologi til at beskytte den nuværende forretning frem for at disrupte markedet. De nordiske ledere er dog også her længere fremme i skoene, da 45 pct. vil disrupte mod kun 33 pct. af de globale ledere.

Når det kommer til at tilpasse virksomhedens strategi til den fjerde industrielle revolution, så er lederne udfordrede af de hastige forandringer. Ifølge lederne er de tre største udfordringer: 1) den lave sigtbarhed og forudsigelighed, 2) for mange teknologiske muligheder, samt 3) organisatoriske og geografiske siloer, der begrænser samarbejde og innovation. I Norden skiller lederne sig ud på tre områder. De har markant større tiltro til, at de har solide beslutningsprocesser omkring tilpasningen af strategien (51 pct. mod 29 pct.), ligesom de i betydeligt højere grad mener, at den strategiske proces er påvirket af en bred gruppe af stakeholders og data-drevet viden. 

Det er anden gang, at Deloitte undersøger paratheden hos globale topledere på C-niveau (CEO, CFO, COO etc.) i forhold til den fjerde industrielle revolution, der er kendetegnet ved bl.a. automatisering, kunstig intelligens, digitalisering og ’internet of things’. De over 2000 adspurgte ledere kommer fra virksomheder, der omsætter for over en milliard dollar.

FAKTA:

Ledere der tror på “do well by doing good” (Social Supers):

  1. Investerer mere i ny teknologi for at ændre markedet (42 pct. vs. 29 pct.)
  2. Er mere villige til at efteruddanne medarbejderne (54 pct. vs. 37 pct.)
  3. Tror i højere grad deres egne medarbejdere er klar til Industry 4.0. (44 pct. vs. 32 pct.)
  4. Tror på at de kan lede deres organisation til at høste mulighederne i Industry 4.0. (39 pct. vs. 31. pct.’
  5. Tager i højere grad strategiske beslutninger ud fra klart definerede beslutningsprocesser baseret på data-drevet indsigt og involvering af en mangfoldig gruppe af stakeholders.

Explore content

Fandt du dette nyttigt?