En rund mode taske fra en detailhandel

Pressemeddelelser

Klimaforandringerne er toplederes største bekymring

Mens det forgangne år har været gennemsyret af en global kamp mod pandemien, er klimaforandringerne verdens toplederes største bekymring i det næste årti. Det viser Deloittes årlige globale toplederundersøgelse, Resilience Report 2021. Halvdelen af danske topledere forventer, at vi i fremtiden vil gennemleve flere perioder med disruption på linje med COVID19.

For såvel danske som globale topledere udgør klimaforandringerne med temperatur- og havvandstigninger, skovbrande og tørke den største bekymring og udfordring, vi står overfor i fremtiden. Men kun få har en plan for at blive CO2-neutrale inden 2050.

Det viser Deloittes nye undersøgelse, Resilience Report 2021, som omfatter interviews med mere end 2200 globale ledere på C-niveau fra 21 lande herunder 57 topledere fra Danmark. Undersøgelsen, der har fokus på globale lederes evne til at komme igennem perioder med disruption, præsenteres i denne uge for fjerde gang på World Economic Forum i Davos, som for første gang afholdes virtuelt.

Således svarer danske topledere, at de tre største samfundsmæssige udfordringer i løbet af 20’erne er klimaforandringer efterfulgt af sygdomsforebyggelse og ulighed. Kun 23 procent har dog en plan til at blive CO2-neutrale inden 2050. 84 procent svarer, at klimaforandringerne er en større eller mindst lige så stor krise som coronapandemien.

”Selvom COVID19 er verdens mest akutte krise, er klimaforandringerne menneskehedens største. Planeten gisper efter den grønne omstilling, og vi har brug for handling fra alle dele af samfundet – også selvom det er svært. Samspillet mellem den politiske regulering og den private sektors handlinger, er afgørende, idet markedet i dette tilfælde ikke kan overlades til at agere på egen hånd. Virksomhederne har brug for spillereglerne, så de kan være med til at drive forandringerne mod et mere bæredygtigt samfund,” siger Anders Dons, nordisk CEO i Deloitte.

Disruption er et livsvilkår

Samtidigt viser undersøgelsen, at halvdelen af de danske topledere, og mere end 60 procent af de globale ledere, vurderer, at vi går ind i en tid, hvor verden en gang imellem vil stå overfor disruption på linje med COVID19.

Disse kriser udfordrer beslutningstagere og tryktester organisationer. Før coronapandemien følte kun 12 procent af de danske topledere sig helt klar til at lede deres organisation gennem store forandringer, og kun 19 procent følte sig helt sikre på, at deres organisationer hurtigt kunne tilpasse sig, hvis det var nødvendigt. Midt i pandemien blev toplederne mere overbeviste om egne og deres organisations evner, så tallene steg til henholdsvis 23 procent og 28 procent.

Det betyder omvendt også, at over 70 procent af toplederne fortsat ikke føler sig helt klar til at lede deres virksomhed igennem perioder med disruption, ligesom de ikke har fuld tillid til deres organisations evner til at tilpasse sig dem.

”Det er desværre ikke overraskende set i lyset af, at vi i fremtiden sandsynligvis vil opleve flere hændelser, der påvirker vores måde at leve på, heriblandt fra klimaforandringer. Organisationer bør sikre en robust og agil kultur, der sætter dem i stand til at komme helskinnet igennem perioder med disruption,” siger Anders Dons og fortsætter:

”Heldigvis har coronapandemien bevist, at vi er enormt omstillingsparate og selvom enkelte brancher er hårdt ramt, kommer mange virksomheder stærkere ud af krisen.”

Rapporten afdækker også topledernes holdning til organisering, uddannelse, bæredygtighed og diversitet. Blandt andet viser rapporten at:

  • 30 procent har allerede eller vil indføre specifikke ansættelses- og fastholdelsesmål for at opnå større diversitet i organisationen.
  • 48 procent planlægger at rive organisatoriske siloer ned inden for de næste fem år.
  • 44 procent vil inden for de næste fem år oprette uddannelses- eller rotationsprogrammer, der gør det lettere for medarbejderne at opkvalificere sig.
  • 48 procent vil inden for de næste fem år implementere processer, der gør det nemmere for organisationen at flytte medarbejdere til forskellige roller.
Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('