Pressemeddelelser

Verdens bedste livskvalitet findes i Danmark

Danmark er verdensmester i at skabe rammer for det gode liv foran 127 andre lande.

Det viser det nye globale Social Progress Index, som udarbejdes af organisationen Social Progress Imperative med Deloitte som partner. Det er fjerde år i træk, at alle verdens lande måles på, hvor gode de er til at imødekomme borgernes basale sociale behov. 

Undersøgelsen er skabt som et alternativ til at måle succes alene på et lands økonomi og BNP. I stedet måles landene på basale menneskelige behov såsom adgang til bolig, rent vand og fødevarer, sikkerhed, sundhedssystem, miljøbeskyttelse, adgang til information, ytringsfrihed, uddannelsessystem, tolerance og religionsfrihed.

”Det er glædeligt, at Danmark er verdens bedste land målt på muligheden for god livskvalitet. Men det globale Social Progress Index handler om at redefinere, hvordan verden i det 21. århundrede måler succes, så vi sætter det, som betyder noget for mennesker øverst på agendaen. Det skal bidrage til, at verdens politikere og ledere har systematisk adgang til at få øje på de sociale problemer og derefter prioritere indsatsen med at skabe løsninger. Virksomhederne kan med fordel bidrage til at skabe løsninger på, hvordan vores samfund og verden udvikler sig,” siger Anders Dons, nordisk CEO for Deloitte.

Danmark ligger i undersøgelsen i top, hvad angår personlige frihedsrettigheder, adgang til information og kommunikation, adgang til bolig og miljøbeskyttelse. Danmark klarer sig derimod dårligere end sammenlignelige lande, når man måler på befolkningens sundhed og levealder samt adgangen til universiteter i topklasse. Danmark skiller sig også ud ved at markant flere drenge end piger dropper ud af uddannelsessystemet uden at få en uddannelse.

Small Great Nation skal øge fokus på Danmarks styrkepositioner
Skal Danmark bevare sin førerposition på gode rammer for livskvalitet, så kræver det at Danmark finder svar på, hvad vi skal leve af i fremtiden. Deloitte har derfor netop søsat et strategisk samarbejde med tænketanken Kraka om at udvikle løsninger, der skal styrke Danmarks position inden for vækst, digitalisering og globalisering. Deloitte investerer et tocifret millionbeløb i initiativet, der har fået navnet Small Great Nation. Initiativet er datadrevet, baseret på førende forskningsprincipper og vil udmunde i løsningsforslag for at skabe et bedre Danmark.

Ifølge Anders Dons er der ingen tvivl om, at vi må handle nu: ”Danmark har alle forudsætninger for at indtage en styrkeposition i fremtiden – også i et globalt perspektiv. Erhvervslivet må være generøse og tage ansvar for at finde kilden til vækst og trivsel i fremtidens Danmark. Det er vigtigt, at vi aktivt deltager i en proaktiv og positiv dialog omkring vores fremtid og det samfund, vi ønsker at leve i. Derfor har vi valgt at tage initiativ til Small Great Nation i samarbejde med Kraka.”

Om Social Progress Index
Social Progress Index inkluderer data fra 128 lande i forhold til 50 indikatorer og inkluderer 98 % af verdens befolkning. Hovedforfatterne til undersøgelsen er professor Michael E. Porter fra Harvard Business School og professor Scott Stern fra MIT.

De øvrige nordiske lande er – ikke overraskende –også flot placeret i Social Progress Index 2017. Finland tager andenpladsen, mens Island og Norge deler tredjepladsen. Sverige indtager 8. pladsen.

Kontakt:
Mikkel Løndahl, pressechef i Deloitte, tlf. 21 54 32 45 / mloendahl@deloitte.dk