Indsigt

ÅrsNyt 2016

Alle relevante informationer for aflæggelse af årsrapport 2016 samlet ét sted.

I Deloitte ÅrsNyt 2016 har vi samlet information, som vi har vurderet er relevant, når der aflægges årsrapporter for 2016 såvel efter årsregnskabsloven som efter de internationale regnskabsstandarder (IFRS).

I første afsnit har vi opsummeret de væsentligste ændringer til revisorloven, som er særligt relevant for virksomheder af offentlighedens interesse (PIE-virksomheder) og ændringer til revisionspåtegninger, som er relevante for såvel PIE-virksomheder som for ikke-PIE-virksomheder.

Deloitte ÅrsNyt omhandler herudover bl.a. nyt om årsregnskabsloven, herunder den omfattende ændring af loven, som skal implementeres i 2016 årsrapporterne.

Af speciel interesse for de børsnoterede selskaber omtales en række nyheder om IFRS og regnskabskontrollen, herunder fokusområder for regnskabskontrollen i forbindelse med kontrol af 2016 årsregnskaber.

Endvidere behandles en række aktuelle, regnskabsmæssige problemstillinger.

Under selskabsretlige forhold omtales lovliggørelsen af kapitalejerlån.

Kontakt og information
Har du spørgsmål eller kommentarer til Deloitte ÅrsNyt 2016, er du altid velkommen til at kontakte din daglige revisor eller AuditBusinessSolutions, som er Deloittes faggruppe for revision og regnskab på tlf. 30 93 58 68.

Deloitte ÅrsNyt 2016
Fandt du dette nyttigt?