Indsigt

ÅrsNyt 2017

Bliv klar til Regnskabsafslutningen

I Deloitte ÅrsNyt 2017 har vi samlet information, som vi har vurderet er relevant, når der aflægges årsrapporter for 2017 såvel efter årsregnskabsloven som efter de internationale regnskabsstandarder (IFRS).

I første afsnit har vi opsummeret de nye krav til revisionspåtegninger for virksomheder af offentlighedens interesse (PIE-virksomheder).

Deloitte ÅrsNyt omhandler herudover en række aktuelle regnskabsmæssige problemstillinger vedrørende årsregnskabsloven, herunder overholdelse af bestemmelserne om mangfoldighed, som Erhvervsstyrelsen fortsat forventes at have speciel fokus på i 2018.

Af speciel interesse for de børsnoterede selskaber omtales en række nyheder om IFRS og regnskabskontrollen, herunder fokusområder for regnskabskontrollen i forbindelse med kontrol af 2017 årsregnskaber.

Under selskabsretlige forhold omtales registrering af reelle ejere, god selskabsledelse, herunder reviderede anbefalinger udsendt i november 2017 samt seneste nyt for erhvervsdrivende fonde.

Kontakt og information
Har du spørgsmål eller kommentarer til Deloitte ÅrsNyt 2017, er du altid velkommen til at kontakte din daglige revisor eller AuditBusinessSolutions, som er Deloittes faggruppe for revision og regnskab på tlf. 26 79 37 18.

Deloitte ÅrsNyt 2017
Fandt du dette nyttigt?