Indsigt

Analyse af 33 idrætsefterskolers økonomi 2013

Endnu et år med vækst i elevtal og overskud

Idrætsefterskolerne oplevede samlet igen i 2013 en stigning i antallet af elever, selv om 1/3 af dem oplevede et fald. Økonomisk har skolerne ikke oplevet et bedre resultat end i 2013, godt hjulpet på vej af lock-outen i foråret 2013. Udfordringen fremover er de små årgange og den skærpede konkurrence.

Igen i år har Deloitte udarbejdet analyse af idrætefterskolernes økonomi baseret på årsregnskaberne 2009-2013. Skolerne har haft succes – såvel ved vækst i elevtallet som ved høje resultater. Skolerne har gennemført betydelige investeringer over de seneste år og udvidet antallet af sengepladser. Konkurrencen er skærpet – flere almindelige efterskoler har skiftet navn til ”idrætsefterskole”, og markedsføringsbudgetterne er eksploderet de seneste år. 

Fremtiden byder også på usikkerhed. Der venter små årgange af unge fremover uden for de største byer, og forældrebetalingerne er steget over de seneste år.  

Analyse af 33 idrætsefterskolers økonomi
Fandt du dette nyttigt?