Insight

Ændringer til IAS 1 vedr. oplysning af anvendt regnskabspraksis

IASB udsender ændringer til IAS 1

Ændringer til IAS 1 præciserer, at beskrivelsen af anvendt regnskabspraksis skal indeholde væsentlig anvendt regnskabspraksis og giver yderligere vejledning til identifikation af væsentlig regnskabspraksis.

IASB udsendte i februar 2021ændringer til IAS 1 med præcisering af, at beskrivelsen af anvendt regnskabspraksis skal indeholde virksomhedens væsentlige anvendte regnskabspraksis. Der indsættes yderligere vejledning i IAS 1 og i IFRS Practice Statement 2 Making Materiality Judgements vedrørende identifikationen af væsentlig regnskabspraksis.

Information vedr. anvendt regnskabspraksis er væsentlig, hvis den, sammen med yderligere information i regnskabet, med rimelighed kan forventes at påvirke de primære regnskabsbrugeres beslutninger som træffes på baggrund af virksomhedens regnskaber.

Det præciseres herunder, at anvendt regnskabspraksis vedr. uvæsentlige transaktioner, begivenheder og forhold er uvæsentlig, og skal således ikke medtages i beskrivelsen af anvendt regnskabspraksis. Beskrivelsen kan dog være væsentlig som følge af arten af de pågældende transaktioner, begivenheder og forhold, selvom de beløbsmæssigt er uvæsentlige.

Standardiseret information eller information, som blot gentager ordlyden i respektive IFRS standarder er mindre relevant for regnskabsbruger og er således ikke nødvendigvis væsentlig selvom den vedrører væsentlige transaktioner, begivenheder eller forhold.

Som eksempel på tilfælde, hvor virksomheden sandsynligvis vurderer beskrivelsen af anvendt regnskabspraksis væsentlig nævnes regnskabspraksis vedr. væsentlige transaktioner, begivenheder og forhold,

  • Hvor regnskabspraksis er ændret i regnskabsperiode
  • Hvor virksomheden har foretaget valg mellem alternativer tilladt i IFRS standarder
  • Hvor virksomheden har anvendt IAS 8 til fastlæggelse af regnskabspraksis på et område, som ikke er direkte reguleret i en IFRS standard
  • Hvor regnskabspraksis vedr. et områder der kræver udøvelse af væsentlige ledelsesmæssige skøn og vurderinger
  • Hvor regnskabspraksis vedr. komplekse regnskabsmæssige problemstillinger, og hvor beskrivelsen er væsentlig for regnskabslæsers forståelse af transaktionerne, begivenhederne eller forholdene.

Ikrafttrædelse

Ændringerne træder i kraft for regnskabsår der begynder 1. januar 2023 eller senere, med mulighed for førtidsimplementering. I EU dog ikke før ændringerne er godkendt i EU. Ændringerne implementeres med fremadrettet effekt.

Læs mere om ændringerne i IFRS in Focus fra februar 2021 her.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('