Indsigt

Bestyrelsen

Roller og ansvarsområder

Kravene til ansvarlighed og gennemsigtighed i virksomhederne er højere end nogensinde, hvilket i høj grad påvirker bestyrelsens arbejde. Bestyrelsens ansvarsområder er i dag vidtfavnende og omfatter bl.a. involvering i fastlæggelsen af strategi, risikostyring, virksomhedskultur, ledelsesudvikling og succession, vederlæggelse og finansiel rapportering.

Board Effectiveness Lab

Sådan får I sat den rette kurs - Deloitte leder og understøtter drøftelserne

Vi står klar til at hjælpe jer og lede et Board Effectiveness Lab for bestyrelsesformanden, enkeltmedlemmer eller hele bestyrelsen, hvor I får sat den rette kurs.

Vi foreslår, at I prøver dette som erstatning for bestyrelsens sædvanlige selvevaluering.

Download English version here

 

Board Effectiveness Lab (DK)

Directors' Alert 2017

Den nyeste udgave af Deloitte’s årlige globale corporate goverance publikation, som stiller skarpt på en række af de hovedudfordringer mange virksomheder og deres bestyrelser vil stå overfor i 2017

Hver artikel indeholder spørgsmål, som bestyrelserne kan stille med henblik på at forstå disse udfordringer samt yderligere værktøjer og input fra Deloitte’s eksperter.

Director's Alert 2017

Courage under fire: Embracing disruption.

Læs mere og download på vores globale side

Kvinder i bestyrelsen

Denne Deloitte undersøgelse afdækker 25 landes initiativer, som fokuserer på at øge antallet af kvinder i bestyrelsespositioner. 

Undersøgelsen fremhæver en række forskellige tilgange til understøttelse af mangfoldighed i bestyrelserne, inklusive øgede oplysningskrav og brug af målsætninger og kvoter. 

Undersøgelsen viser, at der er store forskelle i landenes tilgang til understøttelse af at antallet af kvinder i bestyrelsespositioner øges.

 

Women in the boardroom

A global perspective.

Læs mere og download på vores globale side

Corporate Governance

De danske anbefalinger for god selskabsledelse supplerer den selskabs- og børsretlige regulering og indeholder en række handlemåder og initiativer, som indgår i "den gode ledelse" af større selskaber. 

Anbefalingerne fokuserer på forholdet mellem ejere (aktionærer), bestyrelsen/tilsynsrådet (ejernes repræsentanter) og direktionen (den daglige ledelse), men omhandler f.eks. også selskabets forhold til sine interessenter.

 

Corporate Governance

Læs mere her
Fandt du dette nyttigt?