Indsigt

Delårsrapporter 2014 - er du parat?

Læs her hvordan fejl og mangler i delårsrapporten kan undgås

Regnskabskontrollen finder fejl i 50 % af de kontrollerede delårsrapporter, samt mindre overtrædelser i yderligere 33 % af delårsrapporterne. Deloitte’s delårsrapportværktøjer hjælper din virksomhed med at minimere risikoen for fejl i delårsrapporterne. Vi kan også tilbyde et compliance tjek af din virksomheds delårsrapport.

Ifølge Redegørelse for Finanstilsynets og Erhvervsstyrelsens regnskabskontrol 2013 konstaterede man væsentlige fejl i tre af seks kontrollerede delårsrapporter for 2013, samt overtrædelser uden betydning for investorernes beslutningstagen i yderligere to delårsrapporter. En del af de konstaterede fejl og mangler er relateret til manglende indhold i forhold til de krævede oplysninger i henhold til IAS 34, Delårsrapporter og øvrige danske krav til delårsrapporter.

Deloitte’s værktøjer vedrørende delårsrapportering er opdateret med nye og ændrede bestemmelser, som virksomhederne skal være opmærksomme på ved aflæggelse af delårsrapporter i 2014, og kan derfor bidrage til, at antallet af fejl og mangler i delårsrapporterne for 2014 minimeres.


Værktøjerne omfatter

  • Delårsrapportering – Overblik over regler mv. Nyhedsbrev, som beskriver regelsættet vedrørende delårsrapportering for danske virksomheder, samt de særlige forhold, herunder nye og ændrede IFRS standarder, som virksomhederne skal være opmærksomme på i 2014.

  • Delårsrapporteksempel – Eksempel på en delårsrapport for 2014 for en børsnoteret dansk koncern, aflagt i overensstemmelse med IAS 34, Delårsrapporter og øvrige danske krav til delårsrapporter. Eksempel på præsentation af ændring i anvendt regnskabspraksis som følge af nye standarder for 2014 samt tjekliste vedrørende delårsrapporter indgår i bilag.

  • IAS 34 Tjekliste til delårsrapporter – Tjekliste, som indeholder kravene til delårsrapporter ifølge IAS 34, delårsrapportbekendtgørelsen, indsendelsesbekendtgørelsen samt OMX’s regelsæt for udstedere af aktier 

 

Bestil et compliance tjek
Deloitte tilbyder at gennemgå virksomhedens udkast til delårsrapport (compliance tjek) for at sikre, at delårsrapporten overholder kravene i IAS 34 og lovgivningen i Danmark om delårsrapporter. Et alternativ kan være et review af delårsrapporten, hvor der afgives en review-påtegning på delårsrapporten.

 

Kontakt Deloitte, hvis du vil vide mere om vores IAS 34 compliance tjek. 

 

Fandt du dette nyttigt?