Indsigt

ESMAs 21. uddrag fra database over IFRS-afgørelser

ESMA har udsendt 21. uddrag fra database over IFRS-afgørelser, som omfatter afgørelser truffet af de nationale regnskabstilsyn i perioden fra juni 2015 til februar 2017 og omhandler standarderne IFRS 10-11 og 13 samt IAS 1, IAS 8, IAS 12, IAS 18, IAS 34, IAS 36, IAS 37 og IAS 39.

Den europæiske værdipapir- og markedstilsynsmyndighed (ESMA) har udsendt 21. uddrag fra sin database over afgørelser vedr. IFRS regnskaber, som er truffet af de nationale regnskabstilsyn.

Databasen, som ikke er offentlig tilgængelig, er bl.a. etableret for at fremme en ensartet anvendelse af IFRS. Udvalgte uddrag fra databasen offentliggøres med henblik på, at virksomhederne kan følge med i, hvordan de nationale regnskabstilsyn vurderer udfaldsrummet i fortolkningen af IFRS - det vil sige hvad der efter tilsynenes vurdering ligger indenfor henholdsvis udenfor det accepterede udfaldsrum i henhold til IFRS.

Emnerne i det 21. uddrag dækker perioden fra juni 2015 til februar 2017. Hvis en eller flere afgørelser vurderes relevante, anbefaler vi at afgørelsen og begrundelsen herfor læses i sin helhed.

Læs et resumé af uddraget ved at downloade det her på siden

Læs mere på IASPlus samt download det komplette uddrag fra ESMA her.

Resumé af uddraget
Fandt du dette nyttigt?