Indsigt

ESMA notat om implementering af IFRS 9

ESMA forventer oplysninger om IFRS 9’s forventede indvirkning på regnskabet både i finansielle og i ikke-finansielle virksomheder.

Den europæiske værdipapir- og markedstilsynsmyndighed (ESMA) har udsendt et notat om implementering af IFRS 9, Financial Instruments.

På baggrund af den forventede indvirkning, som implementeringen af IFRS 9 forventes at få for alle virksomheder, finansielle såvel som ikke-finansielle, fremhæver ESMA nødvendigheden af høj kvalitet ved implementering af standarden, samt gennemsigtighed i oplysningerne om IFRS 9’s forventede indvirkning på regnskabet.

I juli 2016 udsendte ESMA et tilsvarende notat om implementering af IFRS 15, Revenue from Contracts with Customers (se ESMA notat om implementering af IFRS 15). ESMA forventer, at begge notater bliver taget i betragtning ved aflæggelse og revision af årsrapporterne for henholdsvis 2016 og 2017, samt ved aflæggelse af halvårsrapporten i 2017.

Bemærk, at efter ESMAs opfattelse skal virksomheden giver oplysninger om den forventede indvirkning, også selv om oplysningerne baserer sig på foreløbige skøn. Har virksomheden således et rimeligt skøn over den forventede indvirkning af IFRS 9, så skal det oplyses. Efter ESMAs opfattelse kan virksomhederne ikke undlade at give oplyse om den forventede indvirkning fx med henvisning til, at de ikke kender de økonomiske forhold eller deres porteføljesammensætningen på tidspunktet for overgang til IFRS 9. ESMA forventer desuden, at oplysningerne bliver mere og mere virksomhedsspecifikke i takt med, at implementeringen af IFRS 9 skrider frem.

Notatet indeholder et særligt afsnit af relevans for finansielle virksomheder. ESMA opfordrer blandt andet de finansielle virksomheder til at oplyse om den forventede indvirkning på kapitalkravene.

ESMA forventer, at der gives en detaljeret beskrivelse og forklaring af anvendte modeller og skøn der bruges ved estimering af forventede kredittab (expected credit losses).

ESMA forventer også, at forsikringsvirksomheder - så snart det er muligt - oplyser om deres planlagte tilgang til implementeringen af IFRS 9 og den nye forsikringsstandard IFRS 4, herunder om virksomheden forventer at benytte sig af de nyligt vedtagne valgmuligheder som følge af de to standarders forskellige ikrafttrædelsesdatoer.

Hvor indvirkningen af IFRS 9 har væsentlig betydning for virksomheden oplister notatet hvad ESMA anses som god praksis for oplysninger i henholdsvis 2016 og 2017 årsregnskaberne samt i 2017 delårsrapporten.

Læs mere på IASPlus samt i notatet fra ESMA.

Efter ESMAs opfattelse skal virksomheden give oplysninger om den forventede indvirkning, også selv om oplysningerne baserer sig på foreløbige skøn.

Fandt du dette nyttigt?