Indsigt

ESMAs aktivitetsrapport 2017

Afrapportering om forhold identificeret ved regnskabskontrol i 2017.

Foruden afrapportering om ESMA’s aktiviteter i forhold til eksempelvis IASB og EFRAG indeholder rapporten afrapportering om regnskabsmæssige forhold, som ESMA/EECS har erfaret og drøftet. Sidstnævnte har vi opsummeret i et notat til download.

ESMAs aktivitetsrapport 2017 giver overblik over aktiviteterne i den europæiske værdipapirtilsynsmyndighed (ESMA) og de nationale tilsynsmyndigheders aktiviteter i forbindelse med regnskabskontrol samt drøftelser i European Enforcers Coordination Sessions (EECS).

Der er undersøgt ca. 1.100 årsregnskaber svarende til 19% af IFRS-udstedere med værdipapirer noteret på regulerede markeder i EU (2016: 21%). Aktiviteterne resulterede i 328 reaktioner som følge af væsentlige afvigelser fra IFRS (2016: 311).

I lighed med 2015 og 2016 blev de fleste forhold konstateret på områderne præsentation af årsregnskab, nedskrivning af ikke-finansielle aktiver og regnskabsmæssig behandling af finansielle instrumenter.

Foruden afrapportering om ESMA’s aktiviteter i forhold til eksempelvis IASB og EFRAG indeholder rapporten beskrivelse af regnskabsmæssige forhold, som ESMA/EECS har erfaret og drøftet. Disse emner er opsummeret i notat til download.

Hele ESMA rapporten kan læses her.

Fandt du dette nyttigt?