Indsigt

ESMAs fokusområder 2014

ESMA fokusområder for regnskabskontrol er offentliggjort

Det europæiske værdipapirtilsyn har offentliggjort fokusområderne for de europæiske tilsynsmyndigheders regnskabskontrol af børsnoterede virksomheders 2014 regnskaber. Vi anbefaler børsnoterede virksomheder, at have forøget fokus på de udmeldte områder i forbindelse med årsafslutningen for 2014.

Det europæiske værdipapirtilsyn (ESMA) har udsendt en meddelelse (Public Statement), hvori der er redegjort for fokusområderne for de europæiske tilsynsmyndigheders regnskabskontrol af børsnoterede virksomheders 2014-regnskaber: 
 

ESMA’s fokusområder 2014

  • Koncernregnskaber og tilhørende oplysninger (IFRS 10 og IFRS 12)
  • Regnskabsmæssig behandling af og oplysninger om fællesledede arrangementer (IFRS 11 og IFRS 12) 
  • Indregning og måling af udskudte skatteaktiver.
     

Desuden nævner ESMA

  • At fokusområder fra 2013 stadig kan være relevante.
  • At banksektoren skal være opmærksomme på eventuelle oplysningskrav som følge af det gennemførte Asset Quality Review.
  • At indsatsen mod for meget information i årsrapporten (disclosure overload) ikke er en mekanisk reduktionsøvelse. Det drejer sig om at få mere virksomhedsspecifikke og relevante oplysninger.
     

ESMA forventer, at børsnoterede virksomheder og deres revisorer tager hensyn til de udmeldte fokusområder i forbindelse med henholdsvis udarbejdelse og revision af 2014 IFRS-regnskaber. Læs mere i notat til download.

 

ESMAs fokusområder 2014
Fandt du dette nyttigt?