Indsigt

ESMA’s prioriteringer

- for kontrol af 2015 regnskaberne

ESMA har udmeldt de prioriteter, som forventes at indgå i den danske regnskabskontrol af 2015 årsrapporterne. Det omfatter områderne 1) påvirkninger på regnskabet af forholdene på de finansielle markeder, 2) pengestrømsopgørelsen og 3) dagsværdimåling.

Det europæiske værdipapirtilsyn ESMA har udmeldt prioriteter for kontrol af 2015 regnskaberne. Disse prioriteter forventes de nationale tilsyn - i Danmark Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen - ligeledes at have med ved deres regnskabskontrol af 2015 regnskaberne.

 

ESMA’s prioriteringer for kontrol af 2015 regnskaberne omfatter emnerne

  • Hvordan påvirkes regnskabet af forholdene på de finansielle markeder
  • Pengestrømsopgørelse og oplysninger i forbindelse hermed, samt
  • Dagsværdimåling og oplysninger i forbindelse hermed.

Disse temaer er valgt, fordi der fortsat identificeres problemstillinger og fordi forholdene på de finansielle markeder stiller særlige krav i relation til IFRS aflæggere. ESMA opfordrer såvel virksomheder som revisorer til at være opmærksomme herpå ved udarbejdelse og revision af regnskaber. Samtidig henleder ESMA opmærksomheden på sin udtalelse ”Improving the quality of disclosures in the financial statements”, som bl.a. peger på vigtigheden af, at væsentlighed og relevans altid inddrages ved vurderingen af, hvilke oplysninger der skal medtages i regnskabet.

Læs mere i notatet til download og på IASPlus.

ESMA prioriteter
Fandt du dette nyttigt?