Indsigt

ESMAs fokusområder for regnskabskontrol 2017

ESMA har offentliggjort fokusområder for regnskabskontrol af 2017 årsregnskaber.

Omtale af den forventede effekt af nye standarder, specifikke forhold vedrørende pengestrømsopgørelsen, relevant og retvisende præsentation af finansielle resultater samt omtale af CSR er blandt fokusområderne.

ESMA har offentliggjort fokusområder for regnskabskontrol af 2017 årsregnskaber. De omfatter omtale af den forventede effekt af implementeringen af nye standarder, specifikke forhold vedrørende måling og oplysninger i IFRS 3 Virksomhedssammenslutninger samt specifikke forhold vedrørende IAS 7 Cash Flow Statements. Desuden ses på måling og oplysning vedr. kreditinstitutters misligholdte lån, relevant og retvisende præsentation af finansielle resultater, oplysning om Brexit samt CSR oplysninger.

Fandt du dette nyttigt?