Indsigt

Fællesregistrering – håndtering af handel til og fra andre EU-lande

EU-salg generelt
Når der sælges varer og ydelser fra Danmark til virksomheder i andre EU-lande, sker det som EU-varesalg (krav om dokumentation for transport, hvis det er varer, samt tjek af købers momsnummer). Det betyder, at der faktureres uden dansk moms (særlige krav til EU-fakturaer), og køber beregner momsen. Sælger angiver salget i rubrik B (for varer eller ydelser afhængig af salgets karakter), og salget indberettes desuden til ”EU-salg uden moms” (tidligere listesystemet). Køber skal udover at beregne moms af købet angive købet i en rubrik på momsangivelsen, der svarer til den danske rubrik A.

Ovenstående formalia sikrer, at der beregnes moms i forbindelse med handlen, da begge parter hver især tilkendegiver, at de har købt/solgt varer eller ydelser.

EU-salg, når salget sker fra en fællesregistrering
Der har været forskellige opfattelser af, hvordan formalia var for salg fra en fællesregistrering, men SKAT har i en ny meddelelse præciseret, at indtil videre må den danske sælger vælge, om salget sker fra fællesregistreringens afregnende nummer eller fra det selskab, som reelt udfører leverancen. Der er således ikke krav om, at fællesregistreringens afregnende nummer står på salgsfakturaen.

EU-køb, når købet sker til en fællesregistrering
Når en dansk virksomhed inden for en fællesregistrering køber varer eller ydelser fra en virksomhed i et andet EU-land, er der tilsvarende valgfrihed, om det er fællesregistreringens afregnende CVR-nr., der oplyses som køber, eller om det er det selskab inden for fællesregistreringen, der reelt køber varen. Uanset hvilket nummer, der anvendes, kan det valideres.

Fandt du dette nyttigt?