Insight

IFRS – Introduktion til de internationale regnskabsstandarder

IFRS kogt ind til benet

Deloittes populære bog ”IFRS – Introduktion til de internationale regnskabsstandarder” er netop udsendt i 6. udgave, opdateret med ændringer til IFRS og relevante ændringer til Årsregnskabsloven og tilhørende bekendtgørelser frem til 31. marts 2022.

IFRS er et komplekst og omfattende regelsæt, som kan være vanskeligt at overskue. Deloittes danske IFRS-bog giver dig det fornødne overblik, som gør dig i stand til at forstå og anvende regnskabsstandarderne.

Bogen er struktureret som en kort og overskuelig beskrivelse af ”IFRS’erne” – standard for standard – med tilhørende fortolkningsbidrag og omtale af de vigtigste forskelle mellem IFRS og årsregnskabsloven (ÅRL). Den har herudover omtale af forholdet mellem IFRS-reguleringen og regnskabs-reguleringen i Danmark og EU, samt væsentlige overvejelser og forslag til praktisk fremgangsmåde ved overgang til aflæggelse af regnskab i overensstemmelse med IFRS.

Bogen er uundværlig for alle økonomimedarbejdere og -chefer, bestyrelsesmedlemmer og revisionskomitémedlemmer i virksomheder, der aflægger regnskab efter IFRS, eller påtænker at overgå til IFRS. Bogen er også relevant for alle med økonomiansvar i virksomheder, der aflægger regnskab efter ÅRL, da IFRS i stadigt højere grad bliver brugt til fortolkning af ÅRLs rammebestemmelser.

Download bogen eller blot det/de kapitler du har brug for her.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('