Insight

IFRS: Nye/ændrede standarder/fortolkningsbidrag samt Agenda Decisions

Hvad skal implementeres i regnskaber efter IFRS for 2022/23 og 2023 og i kommende regnskabsår.

Publikationen “Oversigt over nye og ændrede IFRS standarder og fortolkningsbidrag” indeholder en oversigt over nye og ændrede fortolkningsbidrag, som gælder for hhv. 2022/23 regnskabsår og 2023 regnskabsår samt IFRS standarder og fortolkningsbidrag som først træder i kraft i senere regnskabsår.

Publikationen “Oversigt over nye og ændrede IFRS standarder og fortolkningsbidrag” indeholder en oversigt over nye og ændrede fortolkningsbidrag, som gælder for hhv. 2022/23 regnskabsår (regnskabsår der begynder 1. januar 2022 eller senere) og 2023 regnskabsår (regnskabsår der begynder 1. januar 2023 eller senere), samt IFRS standarder og fortolkningsbidrag som først træder i kraft i senere regnskabsår.

I forhold til tidligere indeholder hjælpeværktøjet nu også omtale af Agenda Decisions offentliggjort af IFRS Interpretation Committee (IFRIC), som vi vurderer kan være relevante for en bredere kreds af virksomheder, samt en oversigt over samtlige Agenda Decisions offentliggjort af IFRIC det seneste år med link til selve Agenda Decisions på IASBs hjemmeside.

Publikationen giver et overblik over, hvilke ændringer til IFRS, der skal implementeres i virksomhedens årsrapport afhængigt af regnskabsåret (2022/23 hhv. 2023 eller senere), samt ændringer, der skal implementeres i efterfølgende regnskabsår, og som virksomheden bør være opmærksom på allerede nu.

Publikationen indeholder en kort omtale af de enkelte ændringer, og kan desuden udfyldes med virksomhedens egen analyse af ændringernes forventede effekt på virksomhedens regnskab, angivelse af status for analysen, samt eventuelt aftalte deadlines for deliverables.

Publikationen kan dermed anvendes til virksomhedens dokumentation af sine overvejelser i forhold betydningen af nye og ændrede standarder mv., samt fungere som en overordnet IFRS projektplan.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('