Indsigt

IFRS-afgørelser fra ESMA

Det 20. uddrag fra database over IFRS-afgørelser.

Den europæiske værdipapir- og markedstilsynsmyndighed (ESMA) har udsendt 20. uddrag fra sin database over afgørelser vedr. IFRS regnskaber, som er truffet af de nationale regnskabstilsyn.

Den europæiske værdipapir- og markedstilsynsmyndighed (ESMA) har udsendt 20. uddrag fra sin database over afgørelser vedr. IFRS regnskaber, som er truffet af de nationale regnskabstilsyn.

Databasen, som ikke er offentlig tilgængelig, er bl.a. etableret for at fremme en ensartet anvendelse af IFRS. Udvalgte uddrag fra databasen offentliggøres med henblik på, at virksomhederne kan følge med i, hvordan de nationale regnskabstilsyn vurderer udfaldsrummet i fortolkningen af IFRS - det vil sige hvad der efter tilsynenes vurdering ligger indenfor henholdsvis udenfor det accepterede udfaldsrum i henhold til IFRS.

Emnerne i det 20. uddrag dækker perioden fra marts 2014 til juni 2016. Hvis en eller flere afgørelser vurderes relevante, anbefaler vi at afgørelsen og begrundelsen herfor læses i sin helhed.

Læs et resumé af uddraget ved at downloade det her på siden

Læs mere på IASPlus samt download det komplette uddrag fra ESMA her.

Resumé af uddraget
Fandt du dette nyttigt?