Indsigt

IFRS Checklist 2016 (DK)

Deloittes IFRS tjekliste, IFRS Checklist 2016 (DK), som er specielt tilpasset danske børsnoterede selskaber, er nu tilgængelig.

IFRS Checklist 2016 (DK) er baseret på Deloittes globale IFRS tjekliste, men er bl.a. tilpasset således, at supplerende danske krav til årsrapporten er indarbejdet, ligesom der er indarbejdet særskilte faneblade, der alene indeholder ændringer til de standarder, hvor nye bestemmelser er trådt i kraft i 2016.

I forhold til tidligere er der sket en række ændringer til tjeklisten. Den er baseret på og indeholder den fulde Globale IFRS tjekliste, men er udvidet med yderligere funktioner, som bl.a. gør det muligt at tilpasse tjeklisten til det konkrete selskab via fokusering på de områder, hvor risikoen for fejl i årsrapporten er størst. Det er dermed muligt at reducere og målrette ressourceforbruget til udfyldelse af tjeklisterne for netop de IFRS standarder, som er væsentlige og risikofyldte for det enkelte selskab, eventuelt ved anvendelse af en rotationsplan, samt de særskilte faneblade, som alene indeholder ændringer til øvrige standarder.

Desuden understøtter tjeklisten i højere grad dokumentationen af de overvejelser og konklusioner, der er foretaget ved tilpasning af IFRS tjeklisten. Overvejelser og dokumentation herfor sker i ét centralt faneblad i tjeklisten.

Selskaber, som i tidligere år har udfyldt Deloittes IFRS Ændringstjekliste, skal være opmærksomme på, at fanebladet ”Index” nu både indeholder overvejelser om, hvorvidt tjeklisten for en given standard skal udfyldes og dokumentation af overvejelserne for til- eller fravalg af tjeklister. I tidligere år var disse valg adskilt i to faneblade uden direkte sammenhæng mellem de foretagne valg, dokumentationen heraf (fanebladet ”Anvendelighedsbetingelser”) og det faktiske til- eller fravalg af tjeklister (fanebladet ”Index”). Selvom IFRS Checklist 2016 (DK) umiddelbart kan synes mere omfattende end de tidligere års IFRS ændringstjeklister, er dette således ikke tilfældet.

Tjeklisten for 2016 indeholder alle ændringer til IFRS, som er udsendt af IASB til og med 30. april 2016, herunder også ændringer, som endnu ikke er trådt i kraft for kalenderåret 2016. Den supplerende danske tjekliste indeholder ændringer til Årsregnskabsloven til og med 1. december 2016, som er gældende for årsrapporter, som aflægges for 2016.

Tjeklisten kan rekvireres ved at kontakte os på mail IFRS@deloitte.dk eller ved henvendelse til en af kontaktpersonerne nedenfor.

Derudover er du naturligvis også velkommen til at kontakte os i forbindelse med rådgivning inden for IFRS.

Se introduktionsvideoen til IFRS Checklist 2016

Fandt du dette nyttigt?