Indsigt

IFRS tjekliste 2015

IFRS tjeklisten for 2015 indeholder alle ændringer til IFRS, som er udsendt af IASB til og med 30. april 2015, herunder også ændringer, som endnu ikke er trådt i kraft for kalenderåret 2015

IFRS tjeklisten for 2015 indeholder alle ændringer til IFRS, som er udsendt af IASB til og med 30. april 2015, herunder også ændringer, som endnu ikke er trådt i kraft for kalenderåret 2015. Bestemmelser, som først træder i kraft for regnskabsår, der begynder senere end 1. januar 2015, er angivet med rød skrift. Det er i tilknytning til disse bestemmelser angivet, hvornår den ændrede bestemmelse træder i kraft.

Download tjeklisten for 2015 fra IAS Plus hjemmesiden.

Via vedhæftede publikation kan du læse mere om tjeklisten samt få vejledning i anvendelse af tjeklisten.

Vejledning til tjeklister 2015
Fandt du dette nyttigt?