Indsigt

Improvements to IFRSs 2014-2016

Mindre ændringer af tre IFRS'er

IASB udsendte den 8. december 2016 Annual Improvements 2014–2016, som omhandler:

 

Annual Improvements to IFRSs 2014-2016 Cycle

IFRS/IAS

Omhandler

IFRS 1, First-time Adoption of International Financial
Reporting Standards

Midlertidige lempelser ved førstegangsanvendelse af IFRS, som ikke længere er relevante, er slettet.

IFRS 12, Disclosure of Interests in Other Entities

 

Det præciseres, at alle oplysningskrav i IFRS 12, bortset fra afsnittene B10-B16 (som omhandler summarisk finansiel information om dattervirksomheder, joint ventures og associerede virksomheder), finder anvendelse ved enhver involvering i andre virksomheder, som er klassificeret som 1) bestemt for salg, 2) bestemt for udlodning til ejerne, eller 3) ophørte aktiviteter i overensstemmelse med IFRS 5, Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations.

IAS 28, Investments in Associates and Joint Ventures

Venturekapitalorganisationer og investeringsselskaber kan vælge at måle investeringer i associerede virksomheder og joint ventures til dagsværdi med indregning af værdireguleringer i resultatopgørelsen. Det præciseres, at dette valg kan ske investering for investering ved første indregning.

 

Ændringerne til IFRS 12 gælder for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2017 eller senere. Ændringerne til IFRS 1 og IAS 28 gælder for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2018 eller senere. Tidligere anvendelse af ændringerne til IAS 28 er tilladt – i Danmark dog ikke før ændringerne er godkendt af EU.

 

Læs mere på IASPlus

Ændringerne til IFRS 12 og IAS 28 gælder for regnskabsår, der begynder henholdsvis den 1. januar 2017 eller senere og den 1. januar 2018 eller senere.

 

Fandt du dette nyttigt?