Indsigt

Improvements to IFRSs

Udkast til Annual Improvements to IFRSs 2012–2014 Cycle

Som led i det årlige forbedringsprojekt foreslår IASB ændring af fire IFRS'er.

Som led i sit årlige forbedringsprojekt, 2012-2014 (ED/2013/11 Annual Improvements to IFRSs 2012–2014 Cycle), udsendte IASB den 11. december 2013 udkast til ændring af:

  • IFRS 5, Anlægsaktiver bestemt for salg og ophørte aktivitete, 
  • IFRS 7, Finansielle instrumenter: Oplysninger, 
  • IAS 19, Personaleydelser og 
  • IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber.

I de årlige forbedringsprojekter foretager IASB nødvendige korrektioner af uoverensstemmelser mellem standarderne eller præciserer eksisterende bestemmelser i standarderne. 

IASB foreslår, at ændringerne skal træde i kraft for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2016 eller senere.
Tidligere anvendelse foreslås tilladt. 

 

Læs mere om de enkelte ændringer i notatet til download.

 

Improvements to IFRSs
Fandt du dette nyttigt?