Insight

Klimaforandringernes betydning for årsrapporten

Klimaforandringerne kan få betydning for både indregning og måling i årsrapporten samt oplysninger

Deloitte har samlet en række overvejelser om eksempelvis TCFDs (Taskforce on Climate-related Financial Disclosures) anbefalinger, typer af klimarisici, risk management, betydningen for årsrapporten samt links til gode eksempler på oplysning om klimaindsatsen i årsrapporterne.

Efterhånden som virksomheder verden over søger nye veje mod et økonomisk opsving efter følgerne af COVID-19 pandemien, er indsatsen mod klimaændringer ved at blive et centralt element i de strategier, der undersøges. Regeringer og virksomheder undersøger, hvordan de kan stimulere et bæredygtigt økonomisk opsving ved blandt andet at sætte fokus på de-karbonisering og hvordan en lav-emissionsøkonomi kan vokse og udvikle sig.

Deloitte har i publikationen A closer look: Climate change – from a Danish perspective samlet en række overvejelser om eksempelvis TCFDs (Taskforce on Climate-related Financial Disclosures) anbefalinger, typer af klimarisici, risk management, betydningen for årsrapporten samt links til gode eksempler på oplysning om klimaindsatsen i årsrapporterne.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('