Indsigt

Regnskabsmæssige problemstillinger som følge af negative renter

Opdateret december 2016

Den finansielle situation i Europa har medført, at anvendte referencerenter i visse europæiske lande er blevet negative, herunder den danske CIBOR og CITA rente. Dette er en meget usædvanlig situation og har afstedkommet en række problemstillinger i forhold til virksomhedernes regnskabsaflæggelse.

Efter Deloittes opfattelse gælder følgende i henhold til såvel IFRS som årsregnskabsloven (ÅRL):

  • Negative renteindtægter og negative renteudgifter må ikke modregnes i almindelige renteindtægter, henholdsvis almindelige renteudgifter. I stedet skal negative renteindtægter i henhold til både IFRS og ÅRL præsenteres som enten renteudgifter, andre finansielle udgifter eller en anden passende kategori af udgifter. Tilsvarende skal negative renteudgifter præsenteres som enten renteindtægter, andre finansielle indtægter eller andre driftsindtægter, hvis dette er passende i den konkrete situation.
  • I henhold til IFRS kan negative renter medføre, at et sikringsforhold ikke længere er meget effektiv Dette kan blive tilfældet, fx hvis en sikret variabel rente på et lån har en nedre grænse for referencerenten (fx CIBOR) på nul og sikringsinstrumentet (fx en renteswap) ikke har en tilsvarende nedre grænse for den variable rente, hvorfor den regnskabsmæssige behandling som sikring skal ophøre fremadrettet. Dette vil ofte medføre, at der skal anvendes mere komplekse modeller for kontrol af sikringseffektiviteten, som fx skal baseres på regressionsanalyser.
  • I henhold til ÅRL vil negative renter ikke nødvendigvis medføre, at den regnskabsmæssige behandling som sikring skal ophøre, idet ÅRL ikke stiller samme strenge krav til dokumentation og sikringseffektivitet, som kræves i henhold til IFRS. De negative renter må dog ikke betyde, at sikringsforholdet ikke i væsentlig grad reducerer risikoen ved den sikrede eksponering, da virksomheden i så fald også under ÅRL skal ophøre med at anvende de regnskabsmæssige bestemmelser for sikring.
Download hele analysen (PDF)
Fandt du dette nyttigt?