Indsigt

Ny IFRS om omsætning udsendt

- IASB har udsendt den længe ventede standard IFRS 15 om indregning af omsætning.

IFRS 15 indeholder én enkelt - men samtidig omfattende - model for indregning af omsætning. IFRS 15 forventes at påvirke alle virksomheder på en eller anden måde, og især virksomheder inden for brancher som telekommunikation, teknologi og fast ejendom bør allerede nu påbegynde analyser af mulige ændringer i forhold til nuværende praksis.

IASB har udsendt IFRS 15 om omsætning
IASB har den 28. maj 2014 udsendt den længe ventede nye standard om omsætning IFRS 15, Indtægter fra kontrakter med kunder (Revenue from Contracts with Customers). Omsætning er sædvanligvis et af de vigtigste tal i regnskabet, og der har længe især i udlandet været diskussioner om opgørelsen af omsætningen, der præsenteres i resultatopgørelsen. IFRS 15 kan medføre betydelige ændringer i forhold til nuværende praksis blandt andet inden for brancher som telekommunikation, teknologi og opførelse af fast ejendom. 


Kort om IFRS 15 

  • IFRS 15 indeholder én enkelt - men samtidig omfattende - model for indregning af omsætning. Modellen erstatter de nuværende standarder IAS 18,Indtægtsførsel samt IAS 11, En-treprisekontrakter og dertilhørende fortolkningsbidrag. Disse har et større udfaldsrum for for-tolkning og udformning af regnskabspraksis vedrørende indregning af omsætning.
  • Grundprincippet i IFRS 15 er, at virksomheden skal indregne omsætning på en måde, der afspejler overførslen af varer eller tjenesteydelser til kunderne med et beløb svarende til det, den forventer at være berettiget til, for leveringen af disse varer eller tjenesteydelser.
  • IFRS 15 indeholder betydeligt mere detaljeret vejledning end de standarder og fortolkninger, den afløser. Mange virksomheder forventes derfor at blive påvirket af IFRS 15 i en eller anden grad, men nogle selvfølgelig mere end andre. For visse virksomheder vil IFRS 15 fx betyde væsentlige ændringer i forhold til tidspunktet for indregning af omsætning.
  • Det kan være relevant allerede nu at overveje om IFRS 15 kræver væsentlige ændringer i forhold til virksomhedens processer, it-systemer og interne kontroller som følge af den nye model for indtægtsførsel samt de nye og forøgede oplysningskrav.
  • IFRS 15 træder i kraft for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2018 eller senere. Tidligere anvendelse er tilladt - i Europa dog ikke før standarden er godkendt af EU. 
  • Virksomhederne kan ved overgang til IFRS 15 vælge implementering med tilbagevirkende kraft eller efter en særlig modificeret ikrafttrædelsesbestemmelse, hvor sammenligningstal ikke tilpasses.


Vi har sammenfattet væsentlige ændringer i dette notat. Herudover findes der på IASPlus en række materiale i form af nyhedsbreve med omtale af branchespecifikke forhold samt en kort videocast om nogle af de væsentligste påvirkninger i de industrier, som forventes at blive mest påvirket af IFRS 15. Hold i øvrigt øje med IASPlus, der løbende bliver opdateret med materiale om IFRS 15.

Grundprincippet i IFRS 15 er, at virksomheden skal indregne omsætning på en måde, der afspejler overførslen af varer eller tjenesteydelser til kunderne med et beløb svarende til det, den forventer at være berettiget til for leveringen af disse varer eller tjenesteydelser

 

Fandt du dette nyttigt?