Indsigt

Regnskabskontrollen: Mangler i en delårsrapport

Vedrørende pensionsforpligtelse og pengestrømme

En virksomhed fik en påtale vedrørende en delårsrapport. Virksomheden havde ikke foretaget en opgørelse og regulering af nettopensionsforpligtelsen, og pengestrømsopgørelsen var sammendraget til tre linjer, hvilket var en for omfattende sammendragning.

En virksomhed fik en påtale vedrørende en delårsrapport. Virksomheden havde ikke foretaget en opgørelse og regulering af nettopensionsforpligtelsen, og pengestrømsopgørelsen var sammendraget til tre linjer, hvilket var en for omfattende sammendragning.

Afgørelse
I en afgørelse vedrørende en delårsrapport for 1. halvår 2016, aflagt efter IAS 34 Interim Financial Reporting samt yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede virksomheder, påtaler Erhvervsstyrelsen, at

  • Virksomheden ikke har foretaget en opgørelse og regulering af nettopensionsforpligtelsen pr. 30. juni 2016, hvilket ikke er i overensstemmelse med IAS 34, afsnit 28, 29, 36 og 40. Pensionsforpligtelsen vedrører i stor udstrækning forpligtelser i Storbritannien. Stigningen i nettopensionsforpligtelsen skyldes hovedsageligt et væsentligt fald i diskonteringsfaktoren i andet kvartal af 2016.
  • Pengestrømsopgørelsen ikke var tilstrækkeligt specificeret i delårsrapporten, jf. kravene i IAS 34, afsnit 10, 15 og 25. Pengestrømsopgørelsen var sammendraget til de tre hovedlinjer (drift, investering og finansiering), hvilket er en for omfattende sammendragning.

Virksomheden fik alene en påtale, da forholdene anses for berigtiget i delårsrapporten for 3. kvartal 2016.
Afgørelsen kan læses på Finanstilsynets hjemmeside.

Pengestrømsopgørelsen var sammendraget til tre linjer, hvilket var en for omfattende sammendragning.

Fandt du dette nyttigt?