Indsigt

Regnskabskabskontrollen: ESMA har opdateret FAQ om alternative præsentationsmål (APM) 

Fire nye spørgsmål/svar er kommet til.

ESMA har udsendt fire nye spørgsmål/svar til dokumentet med spørgsmål/svar vedrørende retningslinjerne for brug af alternative præstationsmål (APM). De nye spørgsmål omhandler definitionen af APMs herunder i delårsregnskaber, præsentationen af APMs samt brugen af krydsreferencer.

Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed (ESMA) har opdateret dokumentet med spørgsmål/svar vedrørende ESMAs retningslinjer for brug af alternative præstationsmål (APM) i børsnoterede virksomheder. De nye spørgsmål vedrører:

Definition af APMs, herunder i forbindelse med delårsregnskaber (Question 8 + 11)
Et resultatmål som fx ”driftsresultat” (result of operating activities) er et APM, hvis ikke regnskabsrammen (fx IFRS) definerer eller specificerer resultatmålet. Selvom IAS 1 Basis for Conclusion omtaler results of operating activities så indeholder IAS 1 ikke en definition af resultatmålet.

Endvidere fremgår, at ESMAs retningslinjer for APMs også gælder for oplysninger i frivilligt offentliggjorte kvartalsrapporter selv i de tilfælde, hvor virksomheden ikke er forpligtet til at offentliggøre kvartalsrapporter.

Hvordan APMs præsenteres (prominence of APMs) i forhold til IFRS-tal uden for årsregnskabet (Question 9)
Retningslinjerne definerer ikke begrebet præsentation (prominence) og virksomheden skal derfor benytte sig af skønsmæssige vurderinger, når den anvender princippet om prominence. Det vil være forskelligt fra sag til sag og hvilke dokumenter, der er tale om.

Begrebet er kvalitativt og ikke alene kvantitativt. Derfor er det ikke nødvendigvis nok blot at tælle antallet af APMs henholdsvis antallet af tal, som er taget direkte fra årsregnskabet. Ved udøvelsen af skøn skal virksomheden sikre at de tal, som er taget direkte fra årsregnskabet, ikke vises mindre fremtrædende APM. Der nævnes en række faktorer, som kan hjælpe virksomheden i forbindelse med udøvelsen af skøn, fx

  • Graden af opmærksomhed på APMs i forhold til tal, som er taget direkte fra årsregnskabet.
  • Placering af APMs i dokumentet.
  • Hyppigheden af brug af APMs.
  • Anvendelse af fed skrift, størrelsen på skrifttypen, kursiv skrift. 
  • Længden på analysen af APMs.

 

Dokumentet indeholder en række eksempler på forhold, som får APMs til at fremstå mere fremtrædende end tal, der er taget direkte fra årsregnskabet.

 

Brug af princippet om compliance by reference som angivet i retningslinjerne (Question 10)
Retningslinjerne indeholder den praktiske lempelse, at virksomheden kan krydsreferere til tidligere offentliggjorte dokumenter, som indeholder de oplysninger, der kræves i retningslinjerne for APMs, for at de kan undgå gentagelse af oplysninger. Krydsreferenceprincippet må dog ikke anvendes i følgende tilfælde:

  • Sammenligningstal (afsnit 46 i retningslinjerne for APMs)
  • Tekst, der forklarer de anvendte APMs (afsnit 22 i retningslinjerne for APMs)
  • Fremhævelse og præsentation af APMs (afsnit 35 og 36 i retningslinjerne for APMs)
    Konsistens (afsnit 41 i retningslinjerne for APMs - dog kan de forklaringer, der kræves heri, indarbejdes ved krydshenvisning).

Læs mere på IASPlus og læs det opdaterede dokument på ESMAs hjemmeside.

De nye spørgsmål omhandler blandt andet, hvordan APMs præsenteres i forhold til IFRS-tal uden for årsregnskabet.

Fandt du dette nyttigt?