Indsigt

Revisionsudvalg bør have fokus på risikostyring

Manglende kendskab er ikke længere et forsvar

Som revisionsudvalg kan det være svært at koncentrere sig om sit traditionelle ansvarsområde – at føre tilsyn med ledelsens aktiviteter – og samtidig holde sig ajour med forhold som cybersikkerhed, lovforslag og international udvikling.

Står compliance højt på revisionsudvalgets dagsorden?
Styring af risici har altid været af afgørende betydning for de mest succesfulde virksomheder. Men i vor tids risikofyldte forretningsmiljø kan det være vanskeligt at sætte sin lid til, at planer og strategier vil fungere som forventet. En væsentlig grund er, at strategiske risici, der enten indvirker på eller bliver forårsaget af forretningsstrategiske beslutninger, kan ramme hurtigere end nogensinde før og forstærkes af flygtige forretningstendenser og teknologiske innovationer, såsom sociale medier, mobilteknologier og big data. Virksomheder, der sakker bagud i innovationskapløbet, kan let blive et bytte for innovationens onde tvilling – markedsforstyrrelse (business interruption).

Mange virksomheder rundt omkring i verden er begyndt at anskue risikouniverset på en ny måde. Det viser en global undersøgelse, der blev gennemført i foråret 2013 af Forbes Insights på vegne af Deloitte. Mens nogle resultater kun underbyggede, hvad mange allerede mente, så var der også en del overraskelser. Nogle af de vigtigste observationer af særlig interesse for revisionsudvalg er følgende:

  • Strategisk risiko er nu blevet et vigtigt fokusområde – tidligere koncentrerede revisionsudvalgene sig om primært traditionelle risikoområder, såsom driftsmæssige, økonomiske og compliance-mæssige risici. Mange virksomheder er begyndt at anskue strategiske risici på en mere holistisk måde. I stedet for at kun at se på udfordringer, der kan få en bestemt strategi til at slå fejl, fokuserer man nu på alle større risici, der kan indvirke på en virksomhedes langsigtede positionering og resultat.
  • En vigtig udviklingstendens er, at flere og flere virksomheder integrerer strategisk risikoanalyse i deres samlede forretningsstrategi og planlægningsprocesser, og at denne integration ser ud til at virke. 
  • Strategisk risikostyring er blevet et prioriteringsområde for direktioner og dernæst bestyrelser med forbehandling i revisionsudvalgene. 
  • Risiko for tab af omdømme udgør nu den største risikomæssige bekymring. Det skyldes i høj grad de sociale medier, der gør det muligt at sprede globale budskaber med ekspresfart, hvilket gør det vanskeligere for virksomheder at kontrollere, hvordan de bliver opfattet i markedet.
  • Andre teknologier skaber også store forandringer i det forretnings- og risikomæssige landskab, herunder mobilteknologier og big data.
  • Inden for tre år forventes medarbejdere og innovationer at udgøre de vigtigste strategiske aktiver, som virksomhederne vil skulle investere i. 


Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du vil vide mere om arbejdet med strategisk risikostyring i revisionsudvalget.

 

Tidligere koncentrerede revisionsudvalgene sig om primært traditionelle risikoområder, såsom driftsmæssige, økonomiske og compliance-mæssige risici.

 

Fandt du dette nyttigt?