Indsigt

Ny fortolkning om transaktioner i fremmed valuta

 

IASB’s fortolkningskomité (IFRS IC) udsendte den 8. december 2016 IFRIC 22, Foreign Currency Transactions and Advance Consideration, som omhandler forudbetalte omkostninger og modtagne forudbetalinger af indtægter i fremmed valuta.

Fortolkningen omhandler transaktioner i fremmed valuta, hvor:

  • der er sket en betaling i fremmed valuta,
  • virksomheden indregner en forudbetaling under aktiver eller en modtaget forudbetaling under forpligtelser forud for indregning af det tilknyttede aktiv, omkostning eller indtægt, og
  • det forudbetalte aktiv eller forpligtelsen (periodiseret indtægt) er ikke-monetært.

Fortolkningen foreskriver følgende behandling:

  • Transaktionsdatoen til brug for fastlæggelse af valutakursen, er datoen for første indregning af det ikke-monetære, forudbetalte aktiv eller forpligtelsen vedrørende modtaget forudbetaling.
  • Hvis der er flere transaktioner (forudbetalinger eller modtagne forudbetalinger), skal der fastlægges en transaktionsdato for hver transaktion.

Fortolkningen gælder for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2018 eller senere. Tidligere anvendelse er tilladt – i Danmark dog ikke før den er godkendt af EU. Fortolkningen kan vælges implementeret enten med tilbagevirkende kraft eller med fremadrettet virkning.

Læs mere på IASPlus

Transaktionsdatoen til brug for fastlæggelse af valutakursen, er datoen for første indregning.

Fandt du dette nyttigt?